Skip to content

Leder: Velfærd til salg

I Danmark betaler vi det, som især borgerlige politikere og velhavere kalder en høj skat af vores indkomst, og vi betaler afgifter på alt forbrug ved siden af.

Det har der været bred folkelig opbakning til, da formålet var at sikre skatteyderne fælles rettigheder til omsorg, uddannelse, sygebehandling og tryghed ved alle sociale, arbejds- og aldersbetingede begivenheder, hvor der er hjælp og støtte behov. Og selv ved økonomisk hjælp fra fællesskabet, fra SU over arbejdsløshedsstøtte, sygedagpenge eller pension, betaler vi skat. Den model er blevet kaldt et velfærdssamfund.

Køb hjælp

Efter den neoliberalistiske model er slået igennem, har profitmagere sneget sig ind i den velfærdssektor, som borgerne betaler til. Det gør selvfølgelig, at ydelserne forringes, når de afsatte penge også skal afgive profit til private forretningsfolk. Forringelserne er gået hen og blevet så alvorlige, at et nyt begreb er kommet til i velfærdsproblematikken: Tilkøb! Udover at betale A-kasseforsikring og skat kan man købe sig til en ekstra arbejdsløshedsforsikring. Ud over at betale skat kan man købe sig til en sygeforsikring eller aftale med sin arbejdsgiver at noget af lønnen går til en sådan, så man kan komme hurtigt i behandling og hurtigere tilbage på arbejde. Udover at have betalt skatter i et langt arbejdsliv og fortsat betale skat af folkepensionen, kan ældre med plejebehov nu tilkøbe et bad, hjælp til indkøb og andre behov, hvis de ellers har råd til det. Det hørte tidligere under velfærdstrygheden.

Køb lidt mindre arbejdstid

Nu er tilkøbstrenden også nået arbejdsmarkedet. Efter ødelæggelsen af det sikkerhedsnet, som efterlønnen udgjorde for nedslidte efter mange år med et fysisk eller psykisk hårdt arbejde, kom førtidspensionsreformen, der skulle vise sig at handle om at forhindre udslidte syge og handikappede i at få en vis økonomisk tryghed gennem en førtidspension. Gennem massive årlige EU-dikterede nedskæringer indenfor hele den offentlige sektor og såkaldt trimning af private virksomheders udgifter, er der i begge sektorer mindre personale, ofte til mere arbejde. Det slider på folk.

Men svaret herpå har ikke været det logiske som kortere arbejdstid og lavere pensionsalder, men tværtimod en højere pensionsalder, der er urealistisk for i hvert fald folk med hårdt fysisk arbejde. Hvad er så svaret? Køb dig til nødvendig hvile! Når du ikke har kræfter til at klare mosten, lever du nok alligevel ikke så længe, at du bliver pensionist. Så kan du lige så godt begynde at bruge af din pensionsopsparing!

Massive protester

Fagforbundet 3F har igangsat en underskriftsindsamling på nettet mod regeringens forslag om yderligere forhøjelse af pensionsalderen. Den har fået massiv opbakning med mere end 200.000 underskrifter midt i februar. Det har fået både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti til at love at stemme imod. Dermed har regeringen ikke flertal. Men tilbage står, at de to partier allerede har vedtaget at hæve pensionsalderen til over 70 år. Det er uværdigt og urealistisk for rigtigt mange arbejdere at kunne passe sit arbejde så længe, og det hverken kan eller skal man købe sig til at kunne.

De unge lærlinge fik ikke meget ud af den hidtil indgåede OK. Slet ikke den kortere ugentlige arbejdstid, som skulle kompensere for den længere livsarbejdstid. Lad os derfor opfordre de unge til at sætte kræfterne ind på at ændre de urimelige arbejdsvilkår. De ældre vil bakke fuldt op om jer. Det viser underskriftsindsamlingen tydeligt.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk