Skip to content

Lejerne betaler

Af Stoffer

[KOMMUNIST nr. 2-2024] ”Lad os gøre op med forestillingen om den private investor som skurk”. Udsagnet stammer fra en klumme i Ejendomswatch, skrevet af Jan Hyttel, som er formand for den almene boligorganisation Bo-Vita.

Man skulle tro, at en formand for en almen bolig­organisation mest var opsat på at bygge almene boliger. Det gælder ikke formanden for Bo-Vita. Det har beboerne i Mjølnerparken måttet mærke. Halvdelen af boligerne er solgt til det private investeringsselskab NREP, hvor den tidligere overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, er udviklingsdirektør (andre vil mene ”afviklingsdirektør”). Salgsprisen er hemmelig.

Halvdelen af boligerne i Mjølnerparken er solgt til det private investeringsselskab NREP. Det har bl.a. betydet, at beboerne i Danmarks ældste seniorbofællesskab er blevet tvangsflyttet.

Argumentet fra Bo-Vitas ledelse for at sælge Mjølnerparken frem for at omdanne lejlighederne til ældre- og ungdomsboliger, som Mjølnerparkens afdelingsbestyrelse foreslog, var blandt andet, at et provenu kunne bruges til at opføre nye almene boliger andre steder i København.

Men ifølge revisionsprotokollatet fra René Hattens er det ikke længere sikkert, at Bo-Vita kan regne med en indtægt fra salget. Det forventede overskud er på grund af finansierings­usikkerhed behæftet med “betydelig risiko”, og derfor kan det ikke udelukkes, at “det endelige salgsprovenu i den forbindelse bliver negativt”, skriver revisoren.

Hvordan kan et salg give underskud? Og hvem betaler et eventuelt underskud?

Det er også svært at få et overblik over Jan Hyttels honorarer. Udover et honorar for at være formand for Bo-Vita på kr. 352.500 i 2024–25 og et bestyrelseshonorar på mellem 30.000 og 40.000 kroner for at sidde i bestyrelsen i Bo-Vest, som er Bo-Vitas ­administration, så er det tilfældet, at jo mere Bo-Vita renoverer eller bygger, jo større er Jan Hyttels byggehonorar. Det betyder, at Bo-Vitas bestyrelses – og især formanden Jan Hyttels indtægt – er direkte forbundet med, hvor mange byggeprojekter man sætter i gang.

I 2020 kunne TV Lorry afsløre, at på en renovering af en af Bo-Vitas afdelinger, Lillebyen på Amager, er bestyrelsens byggehonorar sat til 110.800. kroner. Heraf får Jan Hyttel 50%. ­Ifølge årsregnskabet for 2020 har Jan Hyttel samlet fået 172.500 kroner i byggehonorar.

8.000 kroner pr. møde

Jan Hyttels sidste påfund er at finde nogle ”legekammerater”, som skal mødes tre-fire gange om året for at, som det hedder: ”bidrage med viden, råd og vejledning”. Blandt ”Legekammeraterne” er ingen ringere end tidligere overborgmester Frank Jensen og tidligere udenrigsminister Lene Espersen, men ingen af organisationens lejere.

I en pressemeddelelse skriver Jan Hyttel: ”Jeg har høje forventninger til vores nye faglige forum, hvor vi kan få kompetente input, så vi styrker vores udviklingsmuligheder og får et bredere fokus på de problemstillinger, vi møder i vores hverdag”.

Om de problemer, som Frank Jensen mødte i sin hverdag, ikke mindst da han måtte gå af som overborgmester, kan bruges som ”kompetente input” til styrkelse af Bo-Vitas udviklingsmuligheder, det er vist et stort spørgsmål. Og det nærmeste, Lene Espersen har set til en almen boligbebyggelse, er vel fra en flyvemaskine.

For at deltage i Jan Hyttels nye ”Faglige Forum” får Jan Hyttel, på linje med de øvrige, et vederlag på 8.000 kroner for hvert møde.

Revisionsfirmaet Deloitte har mistet tilliden til Bo-Vita

Revisionsfirmaet har ikke ønsket genvalg som revisorfirma for Bo-Vita. Det sker med en erklæring om, at Deloitte ikke længere har tillid til den nuværende organisationsbestyrelse.

Begrundelsen er, at ledelsen af Bo-Vita, efter Deloittes vurdering, via sin advokat, gentagne gange har forsøgt at påvirke omfanget og indholdet af revisionens lovpligtige rapportering. Helt præcist drejer det sig om et ekstra honorar på fire gange kr. 8.000 til Jan Hyttel.

Efter Deloittes mening skal et ekstra honorar som det, Jan Hyttel får for at holde møde i hans ”Faglige Forum”, have været godkendt af Københavns kommune, hvilket det ikke er blevet.

Det er noget usædvanligt, at et revisionsfirma som Deloitte, på baggrund af manglende tillid, ikke ønsker at blive genvalgt som revisor for et større dansk selskab.

Taget i skægget

Det er åbenbart ikke kun i forhold til grådigheden, at moralen halter i Bo-Vita.

Ved en fest i september med Bo-Vitas repræsentantskab, blev formanden for Mjølnerparken, Muhammad Aslam, overfaldet af Bo-Vitas næstformand, Marianne Jørgensen. Det skete ved, at hun kom bagfra og med begge hænder rev Muhammad Aslam i skægget.

Her skal det understreges, at Marianne Jørgensen absolut ingen sympati eller varme følelser har for Muhammad Aslam og det Mjølnerparken, som han er formand for, men i alle sager har sagt ham imod.

Afdelingsbestyrelsen fra Mjølnerparken har rettet en klage til Bo-Vitas bestyrelse over næstformandens adfærd.

Som svar på klagen skriver direktør Steffen Boel Jørgensen:

”Bo-Vitas bestyrelse har drøftet din klage, og jeg er blevet bemyndiget til at sende dig nedenstående svar: Vi kan forstå, at du har følt dig forulempet på sommerfesten i september ved, at Marianne Jørgensen har rørt ved dit skæg. Marianne er oprigtigt ked af, at du føler det krænkende, for sådan var det på ingen måde ment. Marianne var aftenens værtinde og gik rundt og hilste på alle – i den ånd som man byder velkommen til en festlig aften. Bo-Vita finder ikke, at begivenheden er ude af kontekst med, hvordan man omgås på en sommerfest i 2023 i Danmark”.

Og Steffen Boel Jørgensen slutter: ”Marianne har fuldt ud Bo-Vitas bestyrelses tillid”.

Retssagen mod Boligministeriet

Flere af de lejere, som boede i en af de 226 lejligheder, som Bo-Vita har solgt, havde gjort indsigelser mod opsigelserne. Men det er lykkedes Bo-Vita at reducere antallet af beboere, der har gjort indsigelse, til seks.

Bo-Vitas taktik har været at tilbyde en anden bolig, mod at man skulle frafalde indsigelsen for at få boligen.

Hvis man fastholdt sin indsigelse, fik man en midlertidig bolig – og blev flyttet rundt. Nogle beboere oplevede at bo tre til fire forskellige steder, før de opgav og frafaldt indsigelsen for at få lov til at blive boende der, hvor de nu havde indrettet sig.

De seks beboeres indsigelser har været for Byretten den 19. og 20. december 2023, og der ventes dom den 14. februar i år.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk