Skip to content

Mændenes Hjem risikerer at lukke

Af Lilli Rodeck

[KOMMUNIST 4-2024] Mændenes Hjem i Istedgade, København, er en velkendt institution, der har eksisteret i mere end 100 år. Stedet fungerer som et socialt tilflugtssted og et midlertidigt hjem for mænd i nød. Mændenes Hjem tilbyder nødovernatning, varme måltider, rådgivning og støtte til dem, der har brug for det.

Institutionen spiller en vigtig rolle i det københavnske samfund ved at hjælpe hjemløse mænd med at få tag over hovedet, adgang til basale fornødenheder og støtte til at komme videre i livet. Udover at tilbyde praktisk støtte, fungerer Mændenes Hjem også som et socialt fællesskab, hvor mændene kan finde støtte, kammeratskab og respekt.

Mændenes Hjem er et symbol på medmenneskelighed og solidaritet i en storby som København, og det spiller en uvurderlig rolle i at støtte og hjælpe dem, der er i mest akut behov. Sammen med Himmelekspressen og herberget i Hillerødgade, har Mændenes Hjem været første indgang til en fremtid med en bolig og mulighed for at blive afruset eller vænnet fra rusmidler. Mændenes Hjem bygger på rummelighed, og ingen ved, hvor mange liv, der er reddet fra en død på gaden.

Utryghed på gaden

København har i forvejen for få overnatningsmuligheder, og mange sover på gaden. Det er utrygt for de sovende, som risikerer at blive overfaldet og frastjålet penge eller stoffer. Mange af de hjemløse har det, man kalder dobbeltdiagnose, det vil sige de har både en psykisk lidelse og et misbrug. Vores sundhedssystem er ikke mere indrettet til denne gruppe. Før i tiden var der plads på Sct. Hans Hospital, men det er nu blevet en skrabet model i forhold til, hvad det var i 70’erne og 80’erne.

At nedlægge overnatningsmuligheder for samfundets svageste er en dårlig plan. Faktisk vil det være bedre at få oprettet flere overnatningsmuligheder. Kommunerne over hele landet bør se, om de har overnatningsmuligheder nok. Mange hjemløse søger mod de større byer, fordi de kommuner, som ikke har store byer, ikke har nogen mulighed for overnatning.

Mangler behandlingsmuligheder

De nødovernatninger, som eksisterer, er første skridt til en behandling af de grundlæggende problemer, som gør borgerne hjemløse.

Men mange kommuner har ikke nogen behandlingsmuligheder. Og i kølvandet på besparelser er manglen på senge i psykiatrien øget år efter år. Derfor er tilbuddet ofte ikke det, den enkelte behøver.

Valget er ofte, at man skal være rusfri for at få den behandling i psykiatrien, man ­behøver. Og også her er tilbuddet skrabet. De oplever ofte at blive udskrevet, før de er færdigbehandlet. Den sikreste måde for folk med dobbeltdiagnose til at få en behandlingsplads er via domstolene.

Det kan ikke være rigtigt, at hjemløse mister Mændenes Hjem.

DKP kræver, at der investeres i samfundets svageste, og at behandlingsmuligheder indrettes efter borgerne, ikke omvendt.

Back To Top