skip to Main Content

Mangel på fuldtidsjobs

Regeringer, borgerlige økonomer og arbejdsgiverforeningerne bryster sig med, at der skabes mange nye jobs; og siden 2013 er der også skabt omkring en kvart million lønmodtagerjob. Men en stor andel er deltidsjob. Det er især unge ufaglærte, som i højere grad må arbejde på deltid. På fem år har der været en stigning på 100.000 deltidsjobs.

Den relativt største fremgang er sket i jobs med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. Deltidsjobs fylder dermed lidt mere på arbejdsmarkedet i dag end for seks år siden. Det konstaterer -Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Ufaglærte mest udsat

Der kan være mange grunde til at arbejde på deltid. F.eks. er det oplagt, at studerende -ikke arbejder på fuld tid. Ser vi bort fra de grupper, så er der fortsat stor forskel på, hvilke grupper på arbejdsmarkedet, der især arbejder i deltidsjob med en arbejdstid under 20 timer om ugen.

Det er f.eks. langt mere udbredt at arbejde få timer som rengøringsassistent eller ansat i et supermarked, end det er som læge eller tømrer. Det ligger ganske enkelt i, at det er mange deltidsjobs, der tilbydes i de fag – eller for få fuldtidsjobs.

Der er i dag flere end tidligere af de -unge ufaglærte på arbejdsmarkedet, som arbejder deltid med en ugentlig arbejdstid under 20 timer. Det gælder for ufaglærte unge af både dansk og udenlandsk herkomst. Det gælder i øvrigt primært for kvinder.

Invester i uddannelse

Modsat er der færre i gruppen med en faglært eller videregående uddannelse, der arbejder under 20 timer end tidligere. 

Udover at uddannelse kan øge antallet af timer på arbejdsmarkedet, øges sandsynligheden for at være i beskæftigelse nemlig også, hvis man som ufaglært tager en faglært uddannelse. 

Det bidrager således positivt til både arbejdsudbuddet og samfundsøkonomien, hvis der investeres i at give de unge ufaglærte en uddannelsesindsats, mener AE. 

-bfc

Back To Top