Skip to content

Midgårdens beboere smides ud af deres hjem

Midgården, som ligger i Mjølnerparken på Nørrebro i København, er med sine 35 år Danmarks ældste Seniorbofælleskab.

Af John Christoffersen

[KOMMUNIST nr. 1-2023] Mjølnerparken er på regeringens “ghettoliste” (nu kaldet omdannelsesområde), og skal ifølge ”ghettolisten” reducere antallet af familieboliger med 60%. For at leve op til loven har boligselskabet Bo-Vita valgt at sælge to af Mjølnerparkens fire gårde til en privat investeringsfond.

Seniorbofællesskabet Midgården består af 18 lejligheder og et stort fælleslokale og har til huse i blok tre, som er en af de to opgange, som skal sælges.

Alle beboere i blok 3, på nær tre opgange, har allerede fået deres opsigelse. Og beboerne i Seniorbofælleskabet forventes at modtage opsigelsen her til januar 2023.

Bo-Vita har ganske vist genhusningspligt over for de opsagte lejere, men de har ikke pligt til at genhuse Seniorbofællesskabets lejere samlet. Og det, de enkelte lejere tilbydes som genhusning, skal være lejligheder, der ikke bliver til en meget dyrere husleje.

Selv om opsigelsen og dermed tvangsflytning af Seniorbofællesskabets lejere er nært forestående, så er der ingen afklaring på, hvad man vil blive tilbudt. Det eneste, man ved, er, at Bo-Vita ikke kan og vil tilbyde Midgårdens beboere et nyt samlet bofællesskab.

Beboerne i Midgården er fra 61 til 85 år. De har alle været glade og trygge ved at bo i deres velfungerende bofællesskab. Og de havde alle regnet med at skulle blive boende resten af livet.

12 beboere fra Mjølnerparken har på beboernes vegne lagt sag an mod boligministeriet med påstand om, at de tvangsflyttes fra deres hjem på baggrund af en lov – “ghettoloven”. En lov, som diskriminerer mennesker, der ikke er af vestlig herkomst og deres efterkommere.

Sagen skal af principielle grunde starte i Østre Landsret. Men Landsretten har nu afgjort, at sagen skal sendes til en vurdering ved EU-Domstolen, hvor EU-Domstolen skal spørges, om “ghettolovens” konsekvenser er i strid med EU’s love og regler om beskyttelse mod diskrimination på grund af etnisk oprindelse.

”Hvis EU-domstolen kommer med en fortolkning af, at dette ”ikkevestlige” begreb er udtryk for en forskelsbehandling, så skal landsretten forholde sig til, om det så er en lovlig begrundelse i forhold til at opsige beboerne. Afgørelsen fra EU-Domstolen kan få konkret betydning for, om beboerne kan opsiges eller ej”, siger advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, som repræsenterer Mjølnerparkens beboere.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk