Skip to content

Møde i den internationale kommunistiske bevægelse

v/ Bo Møller

Det 19. møde i den internationale bevægelse for kommunistiske partier og arbejderpartier blev afholdt i Rusland i november. Det officielle møde blev afholdt i Sankt Petersborg (tidligere Leningrad), og efter mødet var der en række festligholdelser af 100-årsdagen for den russiske revolution. Disse forskellige arrangementer blev afholdt i Sankt Petersborg og senere i Moskva.

Mange deltagere og god stemning

Årets møde var naturligvis præget af 100-årsdagen for revolutionen. Deltagerantallet var derfor også væsentligt større end tidligere år. I alt deltog repræsentanter for 103 partier herunder Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD) og Danmarks Kommunistiske Parti (DKP).

De mange oplæg fra partierne var naturligvis, som altid, af forskellig relevans for Danmark, men spændende er det altid at høre om, hvad der sker rundt omkring i den store verden. Ved mødets start blev der oplæst en kort hilsen fra præsident Putin.

Mødet var blevet grundigt forberedt af den såkaldte Working Group, der havde fastlagt det overordnede tema for mødet og formuleret udkastet til den afsluttende appel.

Appellen blev enstemmigt vedtaget, idet der dog naturligvis indkom et par ændringsforslag. Nedenfor bringes et uddrag af appellen. Mødet besluttede også at udvide Working Group med partier fra 3 lande, nemlig Ungarn, Kina og Den Demokratiske Folkerepublik Korea – Nordkorea.

Det blev besluttet, at næste års møde afholdes i Athen.

Festligheder i anledning af 100-årsdagen for revolutionen

Efter mødet gik festlighederne i anledning af revolutionens 100-årsdag så i gang. Det er umuligt at beskrive disse festligheder i ord, men blandt de mest spektakulære indslag var et ’lysshow’, hvor det kæmpestore Vinter-palads i Skt. Petersborg via lys blev baggrundstæppet for en fortælling om revolutionen: Lenins tog kom kørende ind i byen, Lenin holdt tale fra en balkon på paladset, Panserkrydseren Aurora, der med sin kanon gav det hørlige tegn til igangsættelsen af stormen på Vinterpaladset, kom sejlende forbi, soldater og arbejdere, der stormede Vinterpaladset osv.

Aurora så vi også i virkeligheden, og vi besøgte Smolny, hvor den første regering efter revolutionen tog sæde, og hvor Lenin sammen med sin kone boede, indtil hovedstaden i Rusland blev flyttet til Moskva. Vi så også Lenin i sit mausoleum i Moskva, de andre store revolutionsheltes mindesteder ved Kreml-muren og meget andet.

Aviser, TV og andet var i øvrigt stærkt præget af netop 100-årsdagen og den udvikling, der var sket efter revolutionen og indtil Sovjetunionens blev smadret af de kontrarevolutionære kræfter.

Den vedtagne appel (uddrag)

Vi repræsentanter for 103 kommunistiske og arbejderpartier deltog i det 19. internationale møde i Sankt Petersborg den 2-3. november under overskrifterne: 100 års-jubilæet for den store socialistiske oktoberrevolution, den kommunistiske bevægelses idealer, styrkelsen af kampen mod de imperialistiske krige, for fred og socialisme.

Vi er overbevist om, at Lenin og det bolsjevikiske parti var og fortsat er en stor inspiration for alle kommunister og andre revolutionære.

Vi bemærker den historiske betydning af det, der skete i oktober 1917, der rystede verden og lagde grunden til en bred styrkelse af den revolutionære afskaffelse af kapitalismen til fordel for socialismen og kommunismen. Revolutionen blev udgangspunkt for den økonomiske og sociale udvikling og for menneskehedens opbygning af et retfærdigt samfund uden udbytning. Revolutionen gav samtidig også svaret på det 20. århundredes enorme udfordringer.

I løbet af en historisk kort periode opnåede Sovjetunionen, verdens første arbejder- og bondestat, en lang række store resultater på det økonomiske, det sociale, kulturelle, politiske og videnskabelige område. Det gav en kraftig inspiration til arbejdernes kamp i den kapitalistiske verden og blev garanten for fredens sikring. Sejren over fascismen og støtten til befrielsen af folket i de lande, der i århundreder havde været undertrykt og koloniserede, blev kraftigt styrket af Sovjetunionen.

I 100-året for revolutionen påhviler der os en særlig opgave med at forske i og på en korrekt måde belyse årsagerne til opløsningen af Sovjetunionen.

Styrket af det, vi lærte af Lenin om socialismen som et nyt socio-politisk system, og overbeviste om, at de kontrarevolutionære anslag, der skete i det 20. århundrede, ikke på nogen måde ændrer ved den historiske rolle, som oktoberrevolutionen spillede, eller på de resultater, der blev nået under opbygningen af det nye socialistiske samfund i Sovjetunionen.

Fælles kommende aktioner

Vi opfordrer alle kommunistiske og arbejderpartier til at styrke koordineringen af arbejdet i følgende fælles aktioner i 2018:

  • At bekæmpe anti-kommunismen, anti-sovjetismen og styrke solidariteten med kommunistiske partier og andre, der mærker den politiske undertrykkelse, som det ikke mindst kan ses i Ukraine og over for Ukraines kommunistiske parti.
  • At organisere videnskabelige undersøgelser af årsagerne til Sovjetunionens kollaps.
  • At afholde arrangementer, der kan popularisere 100-året for Lenins bog – Staten og revolutionen.
  • At gennemføre en bred international kampagne for at markere 200-årsdagen for Karl Marx’ fødsel og samtidig markere Det Kommunistiske Manifest, der blev udgivet for 170 år siden, men stadig er af afgørende betydning. Især skal der arbejdes for at udbrede disse tanker blandt ungdommen.
  • At udvikle teorien og dele erfaringerne om kampen mod alle former for kapitalisme ved at afsløre dens udbytning og undertrykkende, aggressive og inhumane natur.
  • At styrke enheden og solidariteten og koordinere kræfterne for arbejde, sociale rettigheder, faglige og demokratiske rettigheder specielt i forbindelse med 1. maj.
  • At i fællesskab gennemføre aktiviteter der beskytter de demokratiske rettigheder og bekæmper racisme og fascisme. I denne sammenhæng skal vi udnytte årsdagen for sejren over Nazi-fascismen (9. maj 1945) og 75 årsdagen for slaget ved Stalingrad (2. februar 1943).
  • Deltagerne i det internationale møde slår fast, at det er nødvendigt at stoppe folks og landes skræk for Rusland.
  • Vi kræver, at USA’s blokade mod Cuba ophæves, støtter det Palæstinensiske folks krav om en fri og uafhængig stat uden israelsk besættelse, og vi udtrykker vores solidaritet med folket i Mellemøsten, Latinamerika, Asien og Europa, der oplever undertrykkelse og krigeriske handlinger fra imperialismens side, som det ses i bl.a. Syrien, Venezuela og Ukraine.
  • Vi arbejder for at styrke den antiimperialistiske front i kampen for fred og mod imperialismens aggressioner. Vi vil gennemføre aktiviteter mod NATO og udvidelsen af NATO, imod atomvåben og udenlandske militærbaser, mod militarisme og krig, men for afrustning og for fredelige løsninger på internationale konflikter baseret på de internationale regler. Vi er imod USA’s indblanding på den koreanske halvø og for en fredelig genforening af Korea.
Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk