Skip to content

DKP udtaler:

Nej til amerikanske baser

[KOMMUNIST nr. 1-2024] I mere end to år er der blevet forhandlet mellem USA og den danske regering angående etablering af amerikanske militærbaser på dansk jord.

Den 19. december er det blevet til virkelighed, med indgåelse af en bilateral aftale, der åbner for amerikanske soldater og våben på dansk jord. Nærmere specifikt skal de udstationeres på tre danske flyvestationer: Skrydstrup, Karup og Aalborg.

Aftalen forventes at træde i kraft om et år, da der skal ændres i dansk lovgivning via Folketinget. Aftalen er uopsigelig i 10 år.

Den danske regering er ved at lade Danmark besætte og fuldstændig underkaste sig USA-imperialismen.

USA vil nu kunne føre krig direkte fra dansk territorium og skabe utryghed i Danmark og for den danske befolkning. USA får direkte kontrol og alle juridiske rettigheder i forhold til placering af våben, materiel og soldater.

Lignende aftaler er indgået med Norge og Sverige, og Finland er ved at gøre det samme. Ikke siden Besættelsen har vi haft permanent udstationerede soldater i Danmark fra fremmede nationer. Det får vi nu igen.

Danmarks Kommunistiske Parti siger klart NEJ til amerikanske baser, våben og tropper på dansk territorium.

Bekæmp imperialismen!

Sveriges Kommunistparti udtaler:

Ikke en eneste amerikansk soldat på svensk jord!

I disse dage underskrev den svenske forsvarsminister en aftale om et uddybet militært samarbejde mellem Sverige og USA.

Aftalen repræsenterer et yderligere skridt i retning af officielt at inddrage Sverige i samarbejdet mellem den euro-atlantiske imperialisme, med det formål at varetage interesserne for områdets kapitalister på bedste vis over for konkurrenterne.

Vi ser aftalen som logisk set fra den svenske kapitals synspunkt, for i tider med skærpede imperialistiske modsætninger og tydeligere udkrystallisering af flere imperialistiske blokke er det nødvendigt, at den svenske kapital vælger side og vogter over sine investeringer.

I den forbindelse afviser vi alle ideer om Sveriges underkastelse til amerikansk overherredømme og understreger i stedet, at beslutningen om at uddybe militært samarbejde kommer fra selvstændig handling, baseret på et stadig mere presserende behov for, at svensk kapital reviderer sine egne interesser og forsvarer dem mod bl.a. Rusland.

Selvom dette er sandt, er den kapitalistiske verden karakteriseret ved et klart hierarki, hvor alle kapitalistiske lande er placeret – de stærkeste øverst og de svageste i bunden, hvor de stærkeste har mere at sige, mens de mindre også skal tilpasse sig et større omfang; det centrale er dog, at alle handler for at styrke deres egen position og dermed egen kapitals muligheder for vækst.

I denne sammenhæng, og ingen anden, vælger den svenske regering at underskrive aftalen.

Aftalen regulerer de amerikanske militærstyrkers tilstedeværelse i Sverige og de vidtrækkende friheder, de vil kunne nyde i Sverige.

De amerikanske styrker får uhindret adgang til sytten svenske militærbaser rundt om i landet, hvor de kan sta­tionere soldater, opbevare materialer og alt det andet, der følger med en militærstation.

De amerikanske soldater vil adlyde amerikanske love, og de vil selv kontrollere adgangen til de udelukkende amerikanske dele af baserne. Det amerikanske militær kan frit opbevare våben på svensk jord, som de selv kontrollerer, og som de selv kan gøre med, hvad de vil.

Dette skridt betyder et svensk bidrag til eskaleringen af modsætninger inden for det kapitalistiske system, og vi er absolut modstandere af aftalen. Det gør ikke kun Sverige til et tydeligere mål i den imperialistiske konkurrence, men det gør også Sverige til et endnu mere effektivt udgangspunkt for imperialistisk intervention i nærområdet.

Da udvikling også er fremtvunget af hele det kapitalistiske systems udvikling, må enhver modstand også være forbundet med en kamp mod kapitalismen, og vi afviser derfor en illusorisk kamp for neutralitet, vel vidende at det kapitalistiske system ikke tillader kapitalisterne at være neutrale.

Derfor opfordrer kommunisterne til, at kampen mod tættere samarbejde med USA skal være en kamp om magten og for fremtiden. Vi nægter at acceptere, at svenske soldater deltager i imperialistiske krige, og at den jord, vi bor på, bruges til at angribe andre.

Inden de amerikanske mordere overhovedet kommer til Sverige, beder vi dem gå hjem – vi giver hverken vand eller jord til imperialismens mord!

Back To Top