Skip to content
nordic_waste
Tilsynsmyndighederne i Randers Kommune har spillet fallit ved at tillade en placering af virksomheden alt for tæt på Alling Å.

Nordic Waste: Katastrofen fortsætter

[KOMMUNIST nr. 3-2024] En gang imellem opstår der sager, der har pressens bevågenhed i længere tid. Sådan en sag må Nordic Waste siges at være.

Hvis man zoomer ind på sagen, kan man se, at det egentlig drejer sig om mange forskellige sager og problemer i en stor pærevælling. Desværre kan man sige, at Nordic Waste er gaven, der bliver ved med at give opmærksomhed, fordi den viser, hvor absurd vores samfund er indrettet.

Efter at have bragt en artikel om emnet i februar-nummeret af KOMMUNIST, kan jeg konstatere, at emnet (desværre) ikke er udtømt.

Ud over de åbenlyse miljømæssige og økonomiske konsekvenser, der allerede er skrevet om, peger sagen på et politisk makværk af dimensioner, et system, der spiller fallit, og et ansvar, der er blevet forsømt.

Ingen ved endnu, hvad regningen bliver. Randers Kommune har allerede udlæg i størrelsesordenen 100 millioner kroner.

Der er siden sidste artikel også kommet mere frem, der skriger til himlen og som kræver løsninger.

Det er blandt andet kommet frem, at Torben Østergaard-Nielsen, rigmanden bag Nordic Waste, der er rendt fra regningen ved at erklære firmaet konkurs, har tjent penge via de firmaer, der er med til at rydde op. Sådan fungerer kapitalismen og de frie hellige markedskræfter. Kun fantasien sætter grænser for kapitalisternes eventyr.

Gyngerne og karrusellerne

Det absurde økonomiske aspekt af sagen er én side af systemets fallit. Den miljømæssige et andet.

Det viser sig nu, at Nordic Waste på mirakuløs vis har modtaget og renset enorme mængder jord forurenet med såkaldt PFOS. Kort fortalt er det fluorholdige forbindelser, der bruges til f.eks. imprægnering. Er der en koncentration af PFOS i noget på over 0,1%, er det forbudt at sælge og importere. Det er heller ikke muligt for nuværende at rense dette stof ud af jord.

Derfor er det ­mærkværdigt, at Nordic Waste efter eget udsagn har gjort det! Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Dette stof kan muligvis allerede være sivet ud i den nærliggende Alling Å, hvilket vil være endnu en katastrofe.

Nordic Waste er desværre ikke enestående. Sager som Cheminova, Kærgaard Klitplantage, Grindstedværket og mange andre er eksempler på lignende forureningskatastrofer.

Så hvad må der gøres? Der må startes med en konstatering af en række ting.

– Tilsynsmyndighederne i Randers Kommune har spillet fallit ved at tillade en placering af virksomheden, der ganske enkelt er for tæt på Alling Å.

– Transporten af jorden er på private hænder og udenfor offentlig kontrol. Nordic Waste er under kapitalismen ikke orienteret mod sikkerhed, men mod profit og derfor ikke underlagt økonomisk ansvar. Derfor må Miljøstyrelsen fremover tildeles opgaven med at udpege sikre områder til behandling af jord. Transporten, jordbehandlingen og jorddeponeringen må varetages af et offentligt selskab, organiseret efter hvile-i-sig-selv princippet.

– Tilsynsmyndigheden skal overgå til Miljøstyrelsen.

– Offentlighedsloven udstrækkes til at gælde alle disse faser, uden undtagelse.

– Når der er tale om kritisk infrastruktur, skal ejerskabet være offentligt, det må erfaringerne konkludere.

Martin Minka

Back To Top