Skip to content

Nu må det stoppe! Skal man dø af at gå på arbejde

arbejdsulykker
Vejlby Kirkegård

[KOMMUNIST 12-2023] Antallet af alvorlige ulykker på det danske arbejdsmarked stiger og stiger. 9.574 ­gange skete der i 2022 det, som Arbejdstilsynet kategoriserer som en alvorlig arbejdsulykke. Det svarer til mere end 26 om dagen. Hele 43 gange fik ulykken endda den tragiske udgang, at en person mistede livet. Det er alt for høje tal, og det skal der gøres noget ved.

Ingen skal dø af at gå på arbejde

Tallene viser med al tydelighed, at der skal gøres langt mere for at forebygge alvorlige ulykker. I marts 2023 sendte Arbejdsmiljørådet, der består af repræsentanter fra arbejdsgivere og lønmodtagere, flere forslag, der skal knække ulykkeskurverne, til Beskæftigelsesministeriet. I den forbindelse udtalte Morten Skov Christiansen fra FH i maj: Vores forslag er klar til at blive ført ud i livet nu. Og hver eneste dag, der går uden forbedringer, er en dag, hvor der sker alvorlige ulykker.

Ulykkerne fortsætter

Ifølge Arbejdstilsynet har der i år været 21 dødsulykker. Hertil kommer yderligere seks dødsulykker, hvor Arbejdstilsynets jurister fortsat er i gang med at vurdere, om de er omfattet af arbejdsmiljøloven og er sket i forbindelse med arbejdet.

Hele seks personer døde på deres job i september måned. Flere af ulykkerne er sket med maskiner på industriarbejdspladser, og i flere tilfælde er de afdøde blevet klemt fast.

Arbejdstilsynet foreslår derfor, at der laves særlige regler for transport, landbrug og bygge-og anlægsbranchen. Det er nemlig i de brancher, hvor godt halvdelen af dødsulykkerne finder sted.

/PeJu

Back To Top