Skip to content

Nyheden der bliver skjult

JEFTA – endnu en aftale imellem storkapitalen om privilegier

Af Kim Holm

En ny og uforståelig bogstavsbetegnelse vil blive set på samme måde som vi har set TTIP og CETA. Bogstavskombinationer der ikke siger befolkningen noget, men som indeholder det samme som de andre såkaldte frihandelsaftaler: Storkapitalens uindskrænkede magt over aftalepartnernes nationale love i forhold til arbejderrettigheder og miljøbeskyttelse.

JEFTA handler om, at EU er godt på vej med endnu en ny handelsaftale. Denne gang mellem EU og Japan. Da formanden for EU-kommissionen, Jean Claude-Juncker, og den japanske premierminister gav hinanden hånd på, at der skal laves handelsaftaler mellem EU og Japan, fik de danske storbønder julelys i øjnene. I deres vådeste drømme så de et land fyldt med svineindustri. JEFTA-aftalen handler dog ikke om den danske eksport af svinekød til Japan, men om kapitalens mulighed for at kunne bringe varer frit over grænserne, uden politisk fungerende forhindringer.

Forståelig tavshed

Som alle andre handelsaftaler, EU har indgået, er også de forløbne forhandlinger foregået i det skjulte. Det er alligevel kommet frem, at der ikke er væsentlige forskelle fra de handelsaftaler, som EU hidtil har lavet. Greenpeace har fremlagt 205 sider af den foreløbige aftaletekst, der viser at en demokratisk proces i de enkelte lande i EU tilsidesættes.

Der lægges op til, at kapitalen får sikret sin forventede profit. Investorbeskyttelses-domstolen skal sikre, at vilkår for den arbejdende befolkning ikke forhindrer kapitalens forventede profit. Det er det samme, som står i CETA-aftalen, som allerede er besluttet i EU-parlamentet og i det danske folketing.

Læk om konsekvenser

Samtidig har lækket fra JEFTA- og CETA-aftalerne påpeget, at det vil blive svært at kunne overholde de aftaler, der blev enighed om ved klima-konferencen i Paris. Greenpeace nævner selv skovhugst som et eksempel, hvor det ikke er muligt at kunne forhindre, at truede træarter bruges i industrien. Hvalfangst og brugen af GMO-afgrøder er andre eksempler. Krav om aftaler eller love om arbejdsmiljøforhold og kravet om en lovbestemt mindsteløn må også ses som naturlige dele af handelsaftalernes sikring af forventet profit og investor-beskyttelse.

Rækker vidt

Når fremtidige investorbeskyttelsesdomstole skal tage stilling til virksomhedernes forventede profit, vil ”dommerne” være udpeget af kapitalen selv. Men som Jean Claude-Juncker udtalte, i forbindelse med håndtrykket med den japanske premierminister: ”Aftalens dybde handler om meget mere end frihandel og dens aftaler rækker langt ud over vore kyster”.

Vågn op LO

Det vil være et usagligt postulat at påstå, at den danske fagbevægelse, med LO i spidsen, er imod EU. Selv når den øvrige europæiske fagbevægelse har stillet spørgsmål ved beslutningerne i EU, har den danske fagbevægelse været 100% for EU. Ligegyldigt hvad der er trukket ned over hovederne på befolkningerne. Mærkeligt nok er der kommet et ”pip” fra LOs eget kontor i Bruxelles. Ikke fordi der indgås ”frihandelsaftaler”, men fordi det er hemmelige forhandlinger.

Voksende modstand

Det forventes, at aftalen er færdigforhandlet inden nytår. Selv om en handelsaftale mellem EU og Japan kan betragtes som en nyhed, er den det ikke. Man må spørge sig selv og andre, ikke mindst vore EU-ivrige regering og folketingspartier om hvorfor? Hvor er den ”frie presse” henne?

Centralt i alle de ”frihandelsaftaler”, som EU har indgået de sidste år er, at Europa er et og skal betragtes som ” Europas forende stater”, og at EUs medlemslande bare har at acceptere og rette ind efter, hvad de enevældige konger i EU beslutter og dikterer. Men det er indholdet, den voksende folkelige EU modstand ikke accepterer.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk