Skip to content

Offentligt socialt bedrageri

Kommune inddrog 156 borgeres sygedagpenge på ulovlig vis

Af Allan Nielsen

Hvis en ganske almindelig borger modtager sygedagpenge fra det offentlige på uberettiget vis, vil den pågældende blive frataget dagpengeretten med øjeblikkelig virkning, hvis det bliver opdaget. Er der tale om, at borgeren har handlet bevidst med viden herom, vil den pågældende også blive trukket med tilbagevirkende kraft og endda risikere en dom for socialt bedrageri.

”Sjusk” og ”næse”

Hvis en folkevalgt politisk ledelse – et byråd eller stående udvalg – i samarbejde med ledende og højtuddannede embedsmænd i bevidst og velovervejet spareiver udliciterer dele af den offentlige velfærdsservice til private virksomheder, som behandler borgerne på ulovlig vis, kan der gå måneder, før borgerne får deres retmæssige velfærdsservice genoprettet.

Sagen vil almindelig vis, hvis den overhovedet kommer til offentlighedens kendskab, blive omtalt som en sag om ”sjusk” og ende med tildeling af en såkaldt ”næse” i form af kritik fra en minister eller et pålæg fra en tilsynsinstans om at få tingene revurderet eller bragt i orden.

Grotesk sag

Et grotesk eksempel på en sådan sag udspiller sig i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor det i sommer blev afsløret, at en hel del sager om sygedagpenge skulle revurderes, fordi der var tale om forkerte afgørelser, der resulterede i, at 38 borgere i strid med loven blev frataget deres dagpenge.

Bag fadæsen stod det private firma Socialtfagligt Fokus, som kommunen havde hyret til at tage sig af dagpengesager, hvor to konsulenter afgjorde sagerne, selv om det kun er kommunens faste medarbejdere, der må skrive under på afgørelserne.

”Travl hverdag”

Siden har det ifølge dagbladet BT vist sig, at yderligere 118 sager også er håndteret i strid med reglerne, selvom der var tale om sager, hvor borgeren selv har raskmeldt sig.

Hermed er antallet af -ulovligt behandlede sager røget op på hele 156.

Ifølge nyhedsbrevet dknyt.dk har kommunens fagchef Kim U. Christensen ved sagens fremkomst erklæret, at ”det er sket i en travl dagligdag, og vi kan kun sige, at vi er utrolig ærgerlige over situationen. Der er sket en fejl, og derfor har det også førsteprioritet at få rettet op på fejlen.”

Gav fed bonus

Tilbage står imidlertid den kendsgerning, at kommunen har opnået bonusser på næsten 300.000 kr. for at fjerne borgere fra sygedagpenge. Det private konsulentfirma Socialtfagligt Fokus scorede i følge Dagbladet Ringkøbing-Skjern hele 800.000 kr. i bonus udover det aftalte honorar på 1,8 mio. kr. Og det lykkedes derudover kommunen at mindske antallet af sygedagpengesager med en god tredjedel, hvilket gav kommunen en nettobesparelse på 8,8 mio. kr. i 2016.

Burde have en bøde

Sagen vækker harme hos Enhedslistens beskæftigelsespolitiske ordfører Finn Sørensen, der til BT udtaler:

– Kommunen burde have en kæmpe bøde for ulovligt
at fratage syge mennesker deres forsørgelse. Det kan ikke være rigtigt, at kommunen bare kan begå så grove fejl og slippe med at betale penge tilbage. Borgerne har altså lidt afsavn i den tid, de ikke har fået deres sygedagpenge. Det bør også kompenseres. Men jeg har desværre ikke noget lovgivning at tvinge dem med.

Han mener desuden, at kommunen skal kræve bonussen på 800.000 kr. tilbage fra Socialtfagligt Fokus og mener, at kommunerne bør holde sig langt væk fra at inddrage private aktører i sager, der handler om borgernes forsørgelsesgrundlag.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk