Skip to content

Panmunjom-erklæringen

Til stor overraskelse og misbilligelse fra såvel FN som fra Sydkorea og flere vestlige allierede har USA aflyst eller i hvert fald udsat det aftalte møde mellem Nordkoreas og USA’s præsidenter.

Vi bringer her den vedtagne fællesudtalelse fra lederen af den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kim Jong-Un og Sydkoreas præsident Moon Jae-In under det koreanske topmøde i Panmunjom 27. april 2018:

I lyset af den sidste tids grundlæggende historiske forandringer på halvøen, som afspejler det koreanske folks varige ambitioner om fred, velstand og genforening, har formanden for Den Demokratiske Folkerepublik Koreas Kommission for Statslige Sager, Kim Jong-Un og re-publikken Sydkoreas præsident Moon Jae-In holdt et inter-koreansk topmøde i Fredshuset i Panmunjom den 27. april i år.

De to ledere erklærede højtideligt overfor de 80 millioner koreanere og resten af verdens folk, at der ikke længere vil være krig på halvøen, og at en ny æra med fred er i sigte. Begge parter forpligter sig til at arbejde for at nedbryde den kolde krig, halvøen har været præget af, med langvarig deling og konfrontationer. Og således gå ind i en ny æra præget af national forsoning, fred og velstand og udvikle de inter-koreanske relationer på en aktiv måde, som de erklærede på det historiske møde i Panmunjom med følgende punkter:

1.

Nord- og Sydkorea vil -genoprette nationens afbrudte slægtskab og ophav og fremskynde en fremtid med fælles fremgang og genforening under ledelse af koreanerne selv, gennem omfattende og banebrydende fremskridt i de inter-koreanske relationer. Hele nationen ønsker forbedring af forholdet og at fremme de inter-koreanske relationer.

Parterne bekræfter princippet om, at det koreanske folk selv skal bestemme sin skæbne og enes om at fremkalde et vendepunkt for forbedringen af de inter-koreanske relationer ved fuldt ud at gennemføre alle eksisterende aftaler og erklæringer fra begge parter, som tidligere er aftalte.

De enes om at holde dialoger og forhandlinger på forskellige områder som højniveau-samtaler og iværksætte aktive forebyggende tiltag for at gennemføre de punkter, som de er enige om på dette møde.

De er enige om at oprette et kontor for fælles forbindelser, bemandet med repræsentanter fra begge sider i Kaesong-regionen for at gøre det lettere at konsultere de forskellige myndigheder, samt fremme en regelmæssig udveksling og samarbejde mellem befolkningerne i de to lande.

Aktivt samarbejde, udvekslinger, besøg og kontakter på alle niveauer for at forny fødslen af national forsoning og samspil. De to parter skal fremme en venskabelig atmosfære mellem Nord- og Syd-Korea og samarbejde aktivt om at arrangere forskellige fælles arrangementer på de datoer, som har særlig betydning for begge lande, som 15. juni, hvor deltagere på alle niveauer, inklusive centrale og lokale myndigheder, parlamenterne, politiske partier og civile organisationer vil blive inviterede. På den internationale front skal parterne sørge for at demonstrere deres kollektive klogskab, talent og solidaritet ved at deltage sammen, som på De Asiatiske Lege i 2018.

Nord- og Sydkorea er enige om at arbejde for at løse det humanitære problem, som skyldes landets deling og indkalde til et inter-koreansk Røde-Korsmøde for at diskutere og løse de forskellige problemer, herunder genforening af adskilte familier. I den forbindelse har landene bestemt sig for at fortsætte genforeningsprogrammet for adskilte familier i anledning af den nationale frigørelsesdag den 15. august i år.

Landene er enige om aktivt at gennemføre de tidligere vedtagne projekter fra 4. oktober 2007-erklæringen, for at fremme en afbalanceret økonomisk vækst og fælles velfærd i landene. Som et første skridt er parterne enige om at gøre de nødvendige ting, for genåbning og modernisering af jernbane-og vejforbindelser i den østlige transportkorridor, samt mellem hovedstaden i Sydkorea Seoul og Sinuiju i Nordkorea.

2.

Begge lande skal samarbejde om at lette den akutte militære spænding og i praksis fjerne faren for krig på halvøen.

Parterne er enige om fuldstændigt og på alle områder at indstille alle fjendtlige handlinger mod hinanden, som kan forårsage spændinger og konflikt både på landjorden, i luftrummet og til havs. I den sammenhæng er parterne enige om at omdanne Den Demilitariserede Zone til en Fredszone og senest 2. maj skal alle fjendtlige handlinger langs zonen fjernes, som brug af højtalere og spredning af løbesedler.

De var enige om at udarbejde praktiske planer for at gøre farvandet rundt om Den Nordlige Grænselinje i Vesthavet til en maritim fredszone og undgå militære sammenstød på denne måde og garantere sikkerheden for fiskerne.

Gensidigt samarbejde, udveksling, besøg og kontakt på det militære område sættes i gang med jævnlige møder mellem militære myndigheder, som forsvarsministrene, for at kunne diskutere direkte og løse militære sager som kan opstå senere. I den sammenhæng er parterne enige om at holde de første samtaler i maj måned.

3.

Arbejde for at indgå en permanent og holdbar fredsaftale på halvøen. En aftale, som afslutter den eksisterende situation med våbenhvile fra 1950-erne. Dette er en historisk opgave, som ikke længere kan udsættes.

Ikke-aggressionsaftalen fra 1991 genoplives og skal forhindre al brug af magt mellem parterne, og begge er enige om at overholde denne nøje for fremtiden.

Nord- og Sydkorea er enige om at gennemføre nedrustning i etaper for at lette den militære spænding, hvilket er afgørende for at genopbygge tillid på det militære område.

I år er det 65 år siden, våbenhvilen blev undertegnet, og det skal markeres. Landene skal arbejde for aktivt at indkalde til trepartsmøde med USA og begge de koreanske stater, eventuelt til firepartsmøde med Kina, med det formål at kunne erklære krigen for afsluttet og indgå en permanent fredsaftale.

Landene bekræfter deres fælles mål om at gøre halvøen atomvåbenfri. De har et fælles synspunkt om, at de skridt, Nordkorea har taget, er formålstjenlige og yderst vigtige for atomafrustningen på halvøen. De er enige om at leve op til deres rolle og tage ansvar på dette område. De skal søge støtte i verdenssamfundet og samarbejde for at gennemføre atomafrustning.

Lederne er enige om at træffes regelmæssigt, have direkte telefonsamtaler samt opretholde jævnlig kontakt om alle temaer, som er afgørende vigtige for nationerne for at styrke gensidig tillid og i fællesskab arbejde for at styrke de positive tiltag i den sidste tid, for at nå de inter-koreanske mål som fred, velstand og genforening. I den sammenhæng vil præsident Moon Jae-In besøge Pyongyang senere i år.

Panmunjom den 27. april 2018

Formanden for Den Demokratiske Folkerepublik Koreas Kommission for Statslige Sager Kim Jong-Un og Republikken Sydkoreas præsident Moon Jae-In.

Oversat af Petter Konrad Sandvik for Friheten

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk