Skip to content

Polen: KPP holdt kongres trods forfølgelse

Dagen før 75 års jubilæet for oprettelsen af Den polske Folkerepublik holdt Polens Kommunistiske Parti (KPP) sin femte kongres med deltagelse af delegerede fra partiets regionale organisationer. 

Kriminaliseret

Kongressen blev holdt i en svær tid for KPP, hvor undertrykkelse og forfølgelse af kommunister stadig er i gang. Retssagen mod redaktionen af partiets tidsskrift Brzask gik ind i en ny fase, idet distriktsretten i Katowice efterkom anklagerens krav om, at rets-sagen skulle gå om, og bestemte sig for at sende sagen tilbage til første retsinstans. 

Felttoget for at forfalske historien om Den polske Folkerepublik blev forstærket med skærpelsen af artikel 256 i straffeloven, som kriminaliserer positiv omtale af den kommunistiske ideologi og anvendelse af de kommunistiske symboler, samt ligestiller kommunisme med fascisme. I denne situation erklærede kongressen enstemmigt, at partiet ikke kan nedtone sine holdninger ved at fravige sin marxisistisk-leninistiske ideologi. Kongressen tilkendegav sin fortsættelse af partiets hidtidige politiske linje og kampen mod myndighedernes repression. 

NATOs østlige flanke

De delegerede godkendte beretningen om partiets indenlandske og internationale aktiviteter i de seneste fire år og stemte for ledelsens regnskab. Krzysztof Szwej blev genvalgt som formand for -KPPs centralkomité. I kongresudtalelsen tilkendegav partiet, at den nuværende internationale situation er til fare for freden i verden, specielt ved den voksende trussel om en alvorlig militær konflikt gennem truslerne mod Iran. Samtidig er Polen sammen med lande som Ukraine, Litauen, Letland og Estland i gang med at blive forvandlet til NATOs østlige flanke. Partiet noterede sig også, at al opposition mod hovedretningen i regeringens politik er blevet effektivt elimineret og marginaliseret i det offentlige liv. Alle, som sætter spørgsmålstegn ved regeringens politik, specielt i udenrigsanliggender, bliver ikke bare holdt ude fra medierne, men også offentlig forfulgt. Desuden blev det understreget, at domstolenes uafhængighed er alvorligt undermineret i Polen. 

Langtrukket retssag

Kongressen fordømte anklagemyndighedens forfølgelse af KPP og den langtrukne rettergang, som ikke kun har til formål at undertrykke partiets medlemmer, men også skal skræmme folkeopinionen. De delegerede diskuterede også de fremtidige aktiviteter, især udvidelsen af KPPs informationskampagne på internettet og en øget udgivelsesfrekvens af tidsskriftet Brzask samt andre måder at udbrede de kommunistiske ideer på.

-lbj 

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk