Skip to content

Politik, vand og miljø

[KOMMUNIST 8-9 2022] Der er endelig kommet en vis politisk bevågenhed om problematikken vedrørende vand. Ikke at bevågenheden omfatter privatisering og profit (ejendomsforholdene) omkring vand i væsentlig grad, men mere beskaffenheden, forureningen, anvendelsen og spild i form af utætte rørføringer og lignende.

Dette er alt sammen også yderst vigtige elementer, både lokalt og globalt.

Da vand af forskellig beskaffenhed/forureningsgrad nok måtte skønnes at kunne anvendes til andet end drikkevand, rettede vi i juni en henvendelse til Miljøministeriet og forespurgte, om der findes en samlet opgørelse, der viser, hvor mange vandboringer der eksempelvis er lukket i Danmark på grund af forurening, og hvor meget vand de skønnes at indeholde.

Forespørgslen kunne ikke besvares fyldestgørende.

Det eneste, der forelå, var en opgørelse over antallet af drikkevandsboringer, der var sløjfet på grund af forureninger fra sprøjtemidler (især pesticider) i perioden 1999-2021 på baggrund af en forespørgsel i Folketinget.

Antallet af sløjfede boringer er i tal mange for perioden

– 176 med indhold af pesticider (+ 51 uden årsangivelse)
– 202 hvor indholdet af pesticider er uklart (+ 81 uden årsangivelse)

Samlet er der altså kendskab til 510 lukkede boringer i perioden.

På grund af manglende indberetninger om sløjfede boringer, findes der ikke endelige tal for årene 2018-2022.

Miljøministeriets departement har endvidere ikke viden om de skønnede indvindingsmængder fra disse boringer.

Hvor meget vand de skønnes at indeholde, og om dette vand vil kunne anvendes til andre formål end drikkevand, er der tilsyneladende ikke nogen, der har forholdt sig til.

Både markvanding, rengøringsopgaver og ikke mindst byggeriet må vel kunne anvende en væsentlig del af dette vand, selvom det skønnes uanvendeligt som drikkevand?

Hvis du som læser gerne vil vide mere om liberaliseringen af vandforsyningens påvirkning af menneskenes daglige liv på kloden, bør du læse den indiske fysiker og filosof, Vandana Shiva’s bog fra 2002, Water Wars, oversat og udgivet på dansk under titlen Krig om vand i 2004. En bog der i høj grad har fokus på privatisering, forurening og profit omkring vand, forsyning, udnyttelse og distribution, og som det bestemt er værd at stifte bekendtskab med.

/MC

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk