Skip to content

Socialdemokratiet vil lukke muslimske friskoler

Tror politikerne, man får bedre integration gennem indskrænkning af frihedsrettigheder?

Af Birgit Sørensen

Integrationsordfører for -Socialdemokratiet Dan Jørgensen fortalte den 5.7 til TV2, at socialdemokraterne nu arbejder på et forslag til folketingsbeslutning om at fratage statstilskuddet til friskoler, hvor mere end 50% af eleverne har udenlandsk oprindelse. Begrundelsen er, siger Dan Jørgensen, at man på nogle af friskolerne har et andet værdisæt end i folkeskolen. Han nævner, at ”pigerne får at vide, at de ikke skal have kærester eller danske venner, at kønnene forskelsbehandles, at der læses i koranen og at der arrangeres rejser til Mekka”.

Mette Fredriksen har direkte forklaret til BT, at formålet med forslaget er at lukke de muslimske friskoler. Hun nævner samme sted, at det er skoler med flertal af elever med ikke vestlig baggrund, hun går efter. Hun mener, at man nogle steder opildner til jødehad og nævner, at en skoleleder på sin facebookprofil viser billeder, som den terrorlistede, palæstinensiske organisation Hamas har lavet.

Grundlovsstridigt

Eksperter mener, at forslaget er grundlovsstridigt. I Grundlovens § 70 står der netop: ”Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder.”

Socialdemokraterne går efter at finde en formulering, så den muslimske tro ikke nævnes i begrundelsen for forslaget, men ideen om at løse problemet ved at lade det dreje sig om friskoler, hvor mere end 50% ”er af udenlandsk herkomst” er også problematisk. F.eks. vil mange af børnene, loven skal gælde for, være født i Danmark, endda af forældre født i Danmark.

At forslaget er problematisk understreges også af, at Dan Jørgensen er nødt til at tale om at lave undtagelser, så internationale skoler og måske også andre friskoler undtages.

Skærpet tilsyn allerede

Fra Dansk Folkeparti lyder ordene, at forslaget er ”fantastisk”, men nok lovstridigt. SF er åbne for forslaget, hvis man samtidigt kigger på forældrenes indkomst, og De Konservative er ligeledes positive. I Venstre afviser man forslaget på grund af lovkravet.

Der er ca. 570 friskoler i Danmark og 26 af disse er muslimske. Der føres i Danmark løbende tilsyn med alle friskoler, så det sikres at folkeskoleloven og landets øvrige love overholdes. Loven vedrørende tilsynet blev strammet op ved en folketingsbeslutning omkring årsskiftet.

Syv af de muslimske friskoler er p.t. under tilsyn af mere eller mindre skærpet art, fordi man har set forhold, der afveg fra loven. Et lille antal muslimske skoler er tidligere blevet lukket af myndighederne for ikke at leve op til standarderne. På de 19 resterende muslimske skoler er der ikke set problemer.

Demokrati for de udvalgte

Man kan håbe, at alle politikere dybest set ønsker, at vi i Danmark lever fredeligt sammen, uanset hvilke kulturelle, religiøse, etniske eller politiske baggrunde man har. Man kan dog spørge sig selv, om de politikere, der har sympati for socialdemokraternes forslag, virkelig tror, at forbud og fratagelse af rettigheder øger tilliden, velviljen og lysten til at blive integreret for de mennesker, som socialdemokraterne vil ramme?

Kan man lære at elske et borgerligt demokrati, når man ikke får del i rettighederne? Undersøgelser viser, at børnene på muslimske friskoler ved afgangsprøven får højere karakterer end børn med tilsvarende baggrund i Folkeskolen. De kan derfor uden problemer følge med i en debat, der drejer sig om, hvordan man gradbøjer Grundloven, så deres samfundsgruppe fratages rettigheder. Og politikernes argumenter er, at det er fordi de ikke har frihedsrettigheder nok, har en forkert religion, og at nogen ligefrem rejser til Mekka.

Flere religiøse skoler

Kan politikerne, som har sympati for forslaget, garantere, at man på den jødiske skole altid taler pænt om palæstinenserne og at lærerne ikke på hjemmesider eller lignende fremsætter rabiate ytringer om dem? Og er det sikkert, at piger på kristne eller katolske friskoler ikke advares mod at have kærester?

Vi kommunister anerkender, at der i Danmark er et problem med integration, men det skal løses ved, at vi er åbne, tydelige, stiller samme krav til alle borgere og går i dialog. Borgerlige politikere har længe nok været med til at skærpe tonen og modsætningerne, og har dermed et stort medansvar for den mislykkede integration.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk