Skip to content

Stem ægte Rødt

Fælles opstilling i alle regioner – Liste R

Den 21. november afholdes der valg til kommunalbestyrelser og regionsråd.

Kommunistisk Parti i Danmark og Kommunistisk Parti stiller op sammen på kommunistiske fælleslister i alle fem regioner og i København og Aarhus kommune.

Kommunisterne mener, at nedskæringspolitikken skal stoppes nu og at den kollektive velfærd skal genetableres, men det kan kun ske ved aktiv kamp.

Kommunisterne vil sammen med fagforeningerne og folkelige bevægelser kæmpe for at det bliver hensynet til borgernes behov og ikke kapitalinteressers, der skal være udgangspunktet for den konkrete politik i både regioner og kommuner.

Der er stor frustration i arbejderklassen over de konstante nedskæringer i den kollektive velfærd og forringelser af løn og arbejdsforhold. Kommunisterne taler arbejderklassens sag og kæmper for dens enhed.

Danmark er et rigt land. Vi kræver, at denne rigdom bruges til gavn for den brede befolkning. Kommunisterne vil i valgkampen sætte fokus på den stramme økonomistyring af kommunerne, der er en konsekvens af den danske tilslutning til EU’s Finanspagt. Med finanspagten fulgte budgetlovene, der lægger stramme regler for kommunernes og regionernes økonomi, som uundgåeligt betyder nye nedskæringer og fyringer.

Den kollektive velfærd er under afvikling. Der er brug for et kommunalt og regionalt oprør. Det er kommunisternes budskab i valgkampen.

Kommunisterne vil også sætte fokus på social dumping, som er langt mere end de østarbejdere, der går til lave lønninger i byggeriet. Det er også, når private dagsinstitutioner og hjemmeplejefirmaer ikke har overenskomst og underbetaler deres ansatte. Den øgede brug af arbejdsprøvning, virksomhedspraktik, nyttejob og frivillig arbejdskraft er også social dumping.

Kommunisterne rejser kampen mod enhver form for social dumping både før, under og efter valgene den 21. november.

Kommunisterne siger også nej til udliciteringer og privatisering af offentlige opgaver og velfærdsydelser. Privatisering af velfærdsydelser er både dyr og dårlig for borgerne.

Privatisering af velfærdsydelser medfører dårligere arbejdsforhold for de ansatte og fjerner befolkningens indflydelse på hvordan opgaverne bliver udført.

I kommunisterne valgprogrammer fremlægges der et bud på en anden politik i regioner og kommuner.

 

Hovedpunkter i regionsprogrammet:

  • EU’s indflydelse på Regionernes politik.
  • De ansatte er nøglen til et velfungerende sundhedsvæsen
  • Lighed i sundhedssystemet
  • Udviklingen af udkantsområderne
  • Bæredygtig udvikling
  • Der skal satses på kollektiv trafik

 

Der vil fra nu af og frem til valget den 21. november være mulighed for overalt i landet at møde kommunister og debattere det politiske alternativ i alle regioner. Og der kan stemmes kommunistisk fra Gedser til Skagen og fra Esbjerg til Rønne.

 

Valgprogrammerne for Regionerne og for København og Aarhus kommune er udarbejdet og kan rekvireres ved henvendelse til de kommunistiske partier. De er også tilgængelige online:

http://kommunisterne.dk/wordpress/wp-content/uploads/2017/04/Program-for-regionsvalgsvalget-i-2017_netversion.pdf

Back To Top