Skip to content

Stop ”Ny Mellemøsten” projektet

Af Det Forenede Syriske Kommunistiske Parti

Som bekendt kæmper vort parti – sammen med andre progressive og patriotiske partier i Syrien – mod, hvad der i dag betragtes som en af de mest barbariske imperialistiske aggressioner i vor tid siden 2. Verdenskrig. En kamp mod de mest ekstremistiske og fundamentalistiske internationalt fordømte bevægelser i dette århundrede som Al Nusrah-Fronten, ISIS og Al Qaeda. Denne kamp er den praktiske virkeliggørelse af konfrontationen med den imperialistiske plan om herredømme over verden og især over den region, som kaldes Det Nye Mellemøsten.

Ufatteligt store tab

Indtil nu er tusindvis af mennesker dræbt, hundredtusinder andre er sårede, tusindvis af familier er tvunget til at flygte til mere fredelige områder i Syrien eller til udlandet, skaderne er utallige, tusindvis af værksteder og fabrikker, i middelstore og små industrier er ødelagte, så vel som mange store industrielle centre; offentlige ejendomme som skoler, hospitaler, arkæologiske genstande og antikke byer er smadrede.

Syrisk olie og andre af det syriske folks rigdomme er stjålet og smuglet til Tyr-kiet, hvis regime er allieret med terrorist-organisationer. Værdien af disse skader er -anslået til 200 milliarder dollars. Det syriske folk har sammen med regeringen, den -syriske hær og progressive politiske kræfter i landet tappert modstået denne aggres-sion siden begyndelsen af 2011.

Projekt udført af lejetropper

Terrorister, som udfører dette angreb, kommer fra mere end 80 lande, støttet af verdens imperialistiske kræfter og deres allierede.

Truslen spredes nu ud over Syriens og Mellemøstens grænser til andre områder og lande, til europæiske lande som Frankrig og Belgien. Terrorisme er nu et internationalt fænomen, og den amerikanske administration betragtes som den første støtte til dette projekt, udført af terrorister og lejetropper. Eksperter fra vestlige lande og finansielle magthavere fra reaktionære arabiske regimer, hovedsageligt Saudi-Arabien og Qatar, forsyner terroristorganisationer med støtte og midler i samarbejde med Tyrkiet.

Hjælpen fra Rusland

Overfor denne komplekse og vanskelige situation måtte Syrien bede om hjælp fra Den Russiske Føderation. Moskva forsynede Syrien med den nødvendige hjælp til at modstå denne barbariske aggression.

Den russiske hjælp forvirrede de vestlige regeringer og de regionale reaktionære regimer i Tyrkiet, Qatar og Saudi-Arabien, for denne hjælp har radikalt ændret magtbalancen på slagmarkerne og hjulpet Syrien til at holde stand i de 6 år, krigen har varet.

Den syriske regering informerede hele det internationale samfund om baggrunden for denne hjælp fra Den Russiske Føderation.

  1. Denne hjælp er iværksat på anmodning fra den legitime regering.
  2. Ifølge FN-pagten og alle internationale resolutioner, er det ikke tilladt nogen stat at angribe en anden stat eller blande sig i en anden stats indre anliggender.
  3. Ethvert land, der bliver angrebet, har ret til at forsvare sig ifølge internationale love og normer.

Politisk løsning

Samtidig med, at de legitime kræfter fortsætter med at forsvare Syrien og befri de besatte områder for terroristerne, prøver disse at indføre deres egne love, som går 1500 år tilbage, og begår blodtørstige forbrydelser.

Syrien støtter en politisk løsning på krisen på basis af et stop for blodsudgydelse og evakuering af alle fremmede terroristiske kræfter fra de besatte områder, afholdelse af demokratiske valg i landet og igangsættelse af en national altomfattende dialog med oppositionen, hovedsageligt partierne i landet.

Men terroristerne, som står i forbindelse med visse af oppositionsgrupperne, forsøger konstant at presse disse grupper til at fortsætte kampen mod regeringen og at svigte den politiske proces, der baserer sig på Geneve-konferencerne 1 og 2, Wienmødet og aftalen mellem Rusland og USA.

Kendsgerninger

Der udgydes stadig blod i Syrien, især i byen Aleppo, landets næststørste by, hvor 75 % blev befriet af den Syrisk-Arabiske hær og dens allierede, men hvor terroristerne i Aleppo nægtede at indgå våbenhvile for at redde civile, som de bruger som menneskelige skjold.

Vi ønsker at bekræfte følgende kendsgerninger:

  1. Det er ikke acceptabelt at sætte lighedstegn mellem angriber og offer.
  2. De internationale love tillader ikke noget land indblanding i et andet lands indre anliggender, hvilket terroristerne og deres støtter gør i Syrien, når de forlanger Præsident Assads afgang, da dette er et anliggende, som kun afgøres af det syriske folk.
  3. Aggressorerne er de eneste, som bærer det fulde ansvar for landets tab og skader.
  4. Aggressionen mod Syrien følges op af en imperialistisk massemedie-kampagne, hvor USA og Saudi-Arabien bidrager med milliarder af dollars. I disse medier bliver fakta om begivenhederne i landet forfalskede og denne information spredes til hele verden.
  5. Irak lider under samme aggression, og det irakiske folk kæmper mod den. Det er hele verdens progressive kræfters pligt at støtte denne modstand, som det irakiske og syriske folk yder mod verdens terrorist-aggressorer.

 

De progressive partier i Syrien kæmper hovedsageligt for at bevare folkets livsbetingelser, især under krigens betingelser og i den uretfærdige blokade mod det syriske folk. Syrerne har – gennem årene med imperialistisk aggression – vist deres patriotisme og deres krav om et demokratisk, progressivt, uafhængigt liv. Samtidig støtter det syriske folk en politisk løsning på krisen.

Syriens Forenede Kommunistiske Parti ser frem til at samarbejde med søsterpartier og alle progressive og demokratiske partier i spørgsmål om at fremskaffe humanitær hjælp.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk