Skip to content

Stop skattesvindlen

Flere medarbejdere i SKAT og Finanstilsynet – det betaler sig

Af Birgit Sørensen

De 20 største banker i Europa registrerer over en fjerdedel af deres overskud i skattely. Oplysningen fremgår af en ny rapport, som Oxfam og Ibis har lavet sammen med Fair Finance Guide International.

Ifølge rapporten har bankerne ”tjent” over 4,5 mia. kr. i lande, hvor de slet ikke havde nogen ansatte. Der bliver i tiltagende grad manglende sammenhæng mellem, hvor bankerne tjener deres penge, og hvor kunderne bor.

For et år siden startede den verserende Panama-Papers-skandale, hvor over 300 danskere, Nordea samt Jyske Bank optrådte på skattemæssigt interessant vis i papirerne. Nordeas svenske administrerende direktør var den gang ude og beklage og love bod og bedring.

I midten af marts i år havde Nordea og Danske Bank hovedrollen i en ny aflægger af skandalen, hvor formuer fra russiske kriminelle var blevet vasket hvide og ført i skattely. Bankernes presseansvarlige kaldte det ”en fejl” og tog igen pænt afstand fra det skete.

Skarp kritik fra finanstilsynet

Bankernes ledere og presseansvarlige har på tilsvarende måder undskyldt og lovet bod og bedring den ene gang efter den anden. Befolkningen, som har måttet redde dem med dyre bankpakker, har mistet tilliden til en sektor, hvor der igen scores store milliardfortjenester til aktionærerne.

Finanstilsynet har den 14. marts i år offentliggjort sin endelige redegørelse angående ”Panama-Papers-sagen.” Konklusionen er at ”hvidvaskningsområdet ikke har været tilstrækkeligt forankret i bankernes ledelse og derfor ikke prioriteret i den daglige drift.”

Denne konklusion er ret kontant og skarp, og Finanstilsynet har da også tidligere været ude med en række forslag, som kunne gøre det sværere for bankerne at ”overse hvidvaskningsområdet.”

Skærpet tilsyn

Første forslag er, at Finanstilsynet skulle have ret til, på eget initiativ, at give SKAT oplysninger, når det sker til brug for SKATs efterfølgende efterforskning af skatteunddragelsessager. Som det er i dag, må Finanstilsynet ikke dette på grund af tavshedspligt i forhold til virksomhederne.

Andet forslag er, at bestemmelser om egnethed og hæderlighed bør skærpes i love om finansielle virksomheder, så der i højere grad end i dag kan ske revurderinger af det enkelte bestyrelses- eller direktionsmedlem. Dette forventes at give personer med nævnte hverv incitament til at interessere sig for hvidvaskproblematikken på en anden måde end i dag.

Endelig foreslås, at Finanstilsynet tilføres flere ressourcer, så de har mulighed for at komme på flere tilsynsbesøg og på anden måde udbrede kendskabet til finanssektorens forpligtelser.

Tjener egen løn ind 35 gange

Baggrunden er, at de mange skatteskandaler, som danskerne de sidste år har været vidne til, i høj grad har sammenhæng med de massive personalenedskæringer, som SKAT har været udsat for.

SKAT havde i 2006 9.000 ansatte, og ikke mindre end 4000 stillinger er siden blevet skåret væk. Det er bl.a. på den baggrund, at de mange skatteskandaler skal forstås. De ansattes faglige organisation, FTF har lavet en undersøgelse, som viser, at hver medarbejder i SKAT tjener sin løn ind 35 gange.

Der er derfor kun sund økonomisk tænkning i at få ansat et stort antal nye medarbejdere i SKAT. De mange penge, som SKAT efterfølgende vil kunne drive ind, burde gå til nye medarbejdere i daginstitutionerne, skolerne, sygehusene og plejesektoren!

Svimlende tab

Panama-Papers-skandalen har ifølge Niels Johansen, lektor i økonomi ved Københavns Universitet, kostet danskerne 3 til 5 milliarder i mistet skat. Dertil kommer 12,3 milliarder, som svindlere fejlagtigt har fået udbetalt af SKAT i refusion af udbytteskat. Videre er et ukendt, muligvis meget stort milliardbeløb i ”negativ moms” blevet udbetalt uretmæssigt, og endelig vurderes det, at manglende kapacitet til inddrivelse af skatterestancer alene i 2016 har kostet 14 mia.

Sker der noget?

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har, presset af skandalerne, lovet oppositionen i Folketinget at drøfte konkrete initiativer. Det bliver særdeles spændende at følge resultatet af disse drøftelser og se, om han vil lade sig inspirere af Finanstilsynets forslag. Skatteminister Karsten Lauritzen har sideløbende med ovennævnte ministerkollega lovet Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet inden sommerferien, at indkalde til forhandlinger om yderligere ressourcer til SKAT ud over de 7 mia., som Folketinget i september besluttede at bevilge frem til 2020.

Nu afventer vi, hvad Brian Mikkelsen og Karsten Lauritzen kommer frem med. Deres partier bærer hovedansvaret for de vanvittige nedskæringer i SKAT og for at engagere sig mere i nedskæringer end i skatteindtægterne fra deres rige venner.

Via Velfærdsalliancen og tilsvarende initiativer skal vi kræve, at fiduser lukkes, skattesvindlerne opkræves, og at de inddrevne midler bruges til hårdt tiltrængte forbedringer på ovennævnte områder. Pengene er der og skal ”bare” findes og inddrives. Det kræver hurtig indsats for flere ansatte.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk