Skip to content

Stormagten EU

v. Kommunisternes EU-udvalg

6-7_20_vi-kan-selv-ude-af-eu[KOMMUNIST 6–7 2023] ”Demokratiet på det ­europæiske kontinent er under angreb. Rusland er med sin aggression mod Ukraine gået i krig mod selve demokratiet. Det skal plejes og passes hver dag”, siger von der Leyen, og hendes kommission har bestræbt sig på det siden starten af hendes præsidentperiode.

Som EU-modstander ved man ikke lige, om der skal grædes eller grines.

Folkebevægelsen er selv ramt af EU’s ”demokrati”. Som du kunne læse i sidste nummer af KOMMUNIST, er kriterierne for at opstille til EU-parlamentet fuldstændig uden fællesnævner. I nogle lande kan alle stille op, og i andre, som i Danmark, er det umuligt, hvis man ikke sidder i Folketinget. Herudover ved vi, at 90% af dansk lovgivning kommer fra EU. Så ja, der mangler noget kraftigt plejemiddel.

Mens vi venter

Von der Leyen fortsætter sit vrøvl: ”Europas styrke er dets enhed, og at denne enhed er baseret på vores fælles demokratiske værdier: vores engagement i grundlæggende menneskerettigheder, beskyttelse af en fri og uafhængig presse, opretholdelse af retsstatsprincippet og lighed mellem kvinder og mænd, land- og bybefolkning, unge og gamle”.

Godt ligheden ikke gælder rig og fattig, for så ville det være indlysende vrøvl.

Men hun har en plan. Den ligner godt nok Alternativets borgerforslag her hjemme i andedammen. Samme narre­sut: Vi hører, hvad du siger. Hun vil have, at EU-borgerne skal komme til orde. Det var en festdag den 18. april 2023. Kommissionen registrerer det europæiske borgerinitiativ nr. 100, som slår til lyd for et netværk af højhastighedstog, der kan binde Europas hovedstæder sammen. Flot idé. Flot arbejde, det anerkendes.

Borgerinitiativerne giver borgerne mulighed for at sætte emner på dagsordenen på EU-plan. Siden de europæiske borgerinitiativer blev ­indført i april 2012, har borgere, som har igangsat initiativer, indsamlet ca. 18 mio. underskrifter.

Indtil videre er det lykkedes ni initiativer at indsamle en million underskrifter, og heraf har syv modtaget svar fra Kommissionen, og to er i øjeblikket under behandling. Lyder det som demokratiet i Danmark? Fuldstændigt til grin.

Udvid demokratiet

Som beskrevet i starten, er de virkelig stolte i toppen af EU. De selvudpegede spidser vil udvide EU’s fantastiske demokrati med flere medlemslande. Den demokratiske klub skal blive større. Men det kræver, at et land lever op til Københavnskriterierne (opkaldt efter Det Europæiske Råds møde i 1993 i København, hvor de blev defineret).

De væsentlige betingelser, som alle kandidatlande skal opfylde for at blive EU-medlemsstat, er:

– Politiske kriterier: stabile institutioner, som garanterer demokrati, retsstaten, menne­skerettighederne og respekt for og beskyttelse af mindretal.

– Økonomiske kriterier: en fungerende markedsøkonomi og evnen til at håndtere konkurrencepresset og markedskræfterne (Budgetloven eller EU’s finanspagt)

– Administrativ og institutionel kapacitet til effektivt at gennemføre gældende EU-ret (samling af fælles rettigheder) og evnen til at påtage sig forpligtelserne ved et EU-medlemskab.

Man gruer allerede og undrer sig over, at nogle lande overhovedet vil optages. De nuværende kandidatlande er: Montenegro, Serbien, Tyrkiet, Nordmakedonien, Albanien, Ukraine, Moldova, Bosnien-Hercegovina og Georgien. Gå ind og tjek indbyggertal og tænk, hvor stor en supermagt EU ville blive. Og hvor stor en præsident von der Leyen, hende der ikke er valgt, ville blive…

Tænk hvor mange fattige arbejdere, der yderligere vil blive misbrugt i den fri bevægelighed af arbejdskraften. Husk, at Ukraine er Europas fattigste land med eller uden krig. Men jorden er rig, og befolkningstallet er over 34 millioner.

Lige nu er det Bosnien-Hercegovina, der er under lup. Kommissionen overvåger gennemførelsen af de trin, der er skitseret i henstillingen, og evaluerer til efteråret.

Hold jer væk – for jeres egen skyld.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk