Skip to content

Israels kommunistiske parti:

Det er nødvendigt at styrke enheden i de palæstinensiske borgeres kamp og danne den bredeste jødiske-arabiske front for at bekæmpe fascismen

Israels Kommunistiske parti ser “Grundloven: Israel – Nationalstat for det Jødiske Folk” som et alvorligt fascistisk skridt til at underminere det palæstinensiske folks ret til selvbestemmelse og fjerne flygtningenes rettigheder. Denne lov fjerner også nationale og grundlæggende rettigheder for Israels palæstinensiske borgere – da nationalstatsloven etablerer et formelt apartheidsystem i Israel.

Denne grundlæggende lov falder inden for rammerne af den israelske politik med at nægte det palæstinensiske folk dets nationale og historiske rettigheder til sit hjemland, og inden for Netanyahu-regeringens politik med at gøre Israels palæstinensiske borgere til fjender og ulovliggøre deres statsborgerskab.

Alt dette peger på et nyt niveau af højrefløjens forværring mod en fascisme, der ikke kun truer et nationalt mindretal, men truer det demokratiske system som helhed og giver grundlovsmæssige rettigheder til den længe praktiserede diskriminering og racisme.

Israels oprindelige folk

Det kommunistiske parti bekræfter sit velkendte historiske standpunkt: at de israelske palæstinensere er dette lands oprindelige befolkning og ikke har noget andet hjemland – og ingen racistiske, fascistiske handlinger af nogen racistisk regering kan ændre det. Disse masser, der nu tæller næsten halvanden millioner, er bundet til deres hjemland og deres rettigheder i det.

Denne utilladelige racistiske lovgivning parallelt med annekterings- og forflyttelsesplanerne i de besatte områder og Negev bekræfter, at den israelske strategi – støttet af USA’s regering og afstemt med regimerne i Golfen – er den endelige eliminering af muligheden for en selvstændig palæstinensisk stat indenfor grænserne fra den 4. juni 1967 og med Østjerusalem som hovedstad; inklusive en retfærdig løsning, der vil garantere flygtningenes tilbagevending under FN’s resolutioner såvel som de israelske palæstinensernes fulde nationale og borgerlige rettigheder i deres hjemland.

Det er ikke overraskende, at de fascistiske højre- og racistiske, islamofobiske og antisemitiske kræfter i Europa og USA roser denne lov og er inspireret af den ”israelske nationale model”, det vil sige model for national chauvinisme, religiøs fundamentalisme og undertrykkelse af mino-riteter.

Stop israelsk fascisme

Det, der er mest nødvendigt for os i dag, er enhed i Israels palæstinensiske borgeres kamp overfor myndighedernes optrapning gennem deres repræsentative organer.

Samtidig, hvad der er brug for i dag, er ikke bare at undgå isoleringen af de palæstinensiske borgere i denne kamp, men også at tiltrække alle dem, der berøres af regeringens indstilling og opbygge den stærkeste jødiske-arabiske front for at modstå fascismen. Israels kommunistiske parti opfordrer også alle revolutionære og progressive kræfter i regionen og verden til at optrappe kampen mod denne kriminelle politik, der kun vil bringe katastrofe til regionen og dens folk.

Israels kommunistiske parti bekræfter sin støtte til alle skridt taget af Fælleslisten og Den Højere Opfølgnings-komité og opfordrer de jødiske og arabiske masser, specielt den yngre generation, til at deltage aktivt i de kommende kampe for at overvinde racismen og vælte denne regering.

Back To Top