Skip to content

Sundhedsplatformen

Endnu en nedskærings- og IT-skandale

Af Bo Møller

I Region Hovedstaden og nu også snart i Region Sjælland satser man meget på den såkaldte ’sundhedsplatform’, der skulle gøre alting mere effektivt på sygehusene.

Ikke mindre end 2,5 million borgere bliver derfor afhængige af systemet, hvis sygdom skulle indtræffe. Og 44.000 ansatte skal sidde og knokle med edb-systemer, der ikke virker. Samlet koster det nye system mindst 2,1 milliarder kr., hvoraf ca. halvdelen går til uddannelse og træning af medarbejdere – altså tid, der ellers kunne være brugt på behandling og pleje af de syge, som det hele jo burde dreje sig om.

IT-firma kendt for fejl

Det nye system er udviklet af det amerikanske edb-firma Epic. Som man kan se ved et enkelt opslag på internettet, så har dette firma bestemt ikke altid leveret effektive løsninger.

I England har man således oplevet, at ambulancer blev sendt de forkerte steder hen, og at der var alvorlige forsinkelser omkring indlæggelser og undersøgelser. Men, som firmaet selv noterer, så gik ca. 90 pct. af arbejdet helt OK – men så er der lige de resterende 10 pct.!

Det var altså det firma, som regionsrådet i Hovedstaden valgte.

Desværre ser det ud til, at virkeligheden mere ligner England end det, som Region Hovedstaden påstår. Med sundhedsplatformen, der skulle sammenlægge en række forskellige edb-systemer på sygehusene og dermed gøre alting bedre, har det vist sig, at det igen, igen, igen er et af de fejlslagne offentlige IT-projekter, som regions-politikerne i dette tilfælde er ansvarlige for.

Læger laver sekretærarbejde

En ting er, at systemet på sygehusene ikke virker eller er alt for langsomt. Noget andet er, at man med systemet bevidst flytter arbejde med indtastning i edb-systemet fra sekretærer til læger og overlæger, og det kan jo ikke andet end give den lægefaglige behandling mindre tid til fordel for banalt indtastningsarbejde.

Nu er det nye system så snedigt indrettet, at man fx ikke kan se, hvor meget ventetiderne i skadestuerne (akutklinikkerne, som det nu kaldes) er vokset, men fra de ansvarlige læger og sygeplejersker lyder meldingen klart, at ventetiden er vokset. 40 eller flere kræftpatienter i Region Hovedstaden er ikke blevet behandlet til tiden. Det samme gælder på andre højt specialiserede hospitalsafdelinger.

Og det er ikke kun ventetiderne, der stiger. Vigtige data om patienter fra speciallæger har det desværre med at forsvinde ud i den blå luft, uden at de kan benyttes til den videre måske livsnødvendige behandling.

Samtidig er det blevet meget mere kompliceret, hvis ikke umuligt, at følge om behandlinger virker som ønsket. Dansk Lungecancer Gruppe skriver fx, at ’Den manglende registrering af aktivitet og resultater udgør, hvis det fortsætter, en direkte trussel mod kvalitetsarbejdet i Danmark’ – og det er jo ret alvorlige ord!

Anledning til nye nedskæringer

Mest absurd er det nok, at man i Region Hovedstaden i budgetlægningen for næste år på forhånd har indregnet en stor besparelse pga. det nye system. Og derfor har man besluttet, at hospitalerne i regionen på forhånd skal have nedskåret deres budgetter, da der jo spares penge på det fremragende IT-system.

102 millioner kr. skal der spares, og det vil kunne mærkes af patienter og ansatte.

Det minder meget om situationen i SKAT, hvor man fandt frem til et nyt og meget avanceret system til opkrævningen af borgeres og virksomheders gæld til det offentlige.

I troen på, at systemet ville fungere flot, så fyrede man pantefogeder og andre offentligt ansatte, der havde med opkrævning af gæld til det offentlige at gøre. Til sidst fandt man dog ud af, at systemet overhovedet ikke virkede, så det blev skrottet. Men de fyrede pantefogeder og andre højt specialiserede personalegrupper var jo væk, og gælden til stat og kommuner var vokset eksplosivt.

Formanden for Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen, indrømmer selv, at beregningerne omkring besparelsesmulighederne ved indførelsen af sundhedsplatformen ’nok var for rosenrøde’.

Om igen

Samlet må man desværre konkludere, at projektet omkring sundhedsplatformen har været yderst ringe udført. Det er næppe muligt på nuværende tidspunkt at træde tilbage og afskaffe systemet. Men det er helt afgørende, at der bliver sat de nødvendige økonomiske midler til rådighed for at genoprette og derefter udbygge den tidligere standard på hospitalsområdet.

Og samtidig er der bestemt et behov for at få skiftet ud blandt de politikere i regionen, der bare har ladet tingene sejle.

Valget til regionsrådene den 21. november vil være en oplagt lejlighed til at rette op på de selvskabte problemer i regionerne. Det kan derfor anbefales, at man til efteråret stemmer helt sanderledes end normalt – nemlig at man stemmer på Kommunisterne på liste R.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk