Skip to content

Sundhedsreform giver flere opgaver til kommunerne

Kommer regeringen igennem med sit forslag om at omdanne regionerne til administrativt ledede sundhedsforvaltninger, vil der være ikke-sundhedsmæssige opgaver, der fremover skal løses af staten eller kommunerne. Enkelte opgaver vil ifølge nyhedsbrevet dknyt.dk helt falde bort.

Kollektiv trafik

I dag er den kollektive trafik delt mellem regioner og kommuner. Her skal kommunerne helt overtage den regionale bus- og privatbanetrafik samt det medfølgende ejerskab og styring af regionale trafikselskaber, når der ikke længere skal vælges regionsråd. 

Letbaneselskaberne i Aarhus og Hovedstaden skal være rent kommunale, på samme måde som Odense Letbane er det, mens der skal laves et særligt udspil for Hovedstadsområdets kollektive trafik, der formodentlig også omfatter Metroen og S-banen.

Social og special

Før amterne blev nedlagt og regionerne oprettet, var der omkring tusinde institutioner i amtsregi. De tog sig af sociale opgaver i form af bosteder, beskyttede værksteder og specialundervisning. De tilbageværende cirka 60 regionale tilbud og institutioner blev overført til regionerne og skal nu videreføres i kommunalt regi.

Miljø og kultur

Regionernes ansvar for at forebygge og afbøde jordforurening flyttes til staten med enkelte opgaver til kommunerne. Staten skal således også tage sig af opgaver som råstof området – eksempelvis grusgravning og bekæmpelse af Cheminova-forureningen.

Regionernes lokale kulturprojekter er fremover tænkt udført i et samarbejde mellem Kulturministeriet, kommunerne, de regionale kunstfonde og Sport Event Danmark.

Uddannelse

Regionernes rolle som rådgiver i fordelingen af optag på gymnasier bortfalder. Her overtager Undervisningsministeriet indtil videre alene ansvaret for fordeling og placering af uddannelsestilbud, da man afventer udspil fra en ekspertgruppe, der forventes at være klar med en rapport inden udgangen af sommerferien med forslag til, hvordan fordelingen fremover skal foregå. 

Det store problem i denne sag er spørgsmålet om gymnasieelevernes etniske baggrund.

Udvikling og erhverv

Regionernes arbejde med regional- og erhvervsmæssig udvikling droppes helt og dermed bortfalder også regionernes deltagelse i den nydannede Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og i bestyrelserne for de ligeledes nydannede erhvervshuse.

De frigjorte ressourcer overgår til sundhedsområdet, og det gælder også partistøtten, når der ikke længere skal vælges regionsråd. 

-alni

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk