Skip to content

Ud af EU

Ved EU-udvalget

Flygtningepolitik

Mens tusinder af mennesker drukner i Middelhavet, skændes EU om muligheden for at hjælpe dem. Menneskesmuglerne indretter deres ruter fra Afrika til EU, efter hvilke der lykkes. Ruterne er flyttet fra Tyrkiet og er nu i Spanien. For smuglerne drejer det sig om ussel mammon. For de mange flygtninge og migranter drejer det sig om at om at overleve og få et liv som menneske. Efter at have udplyndret Afrikas naturrigdomme undrer ”den frie liberalisme” i EU sig over, at dele af den afrikanske befolkning vil opleve en del af muligheden for at kunne leve et liv.

Når migranter ikke kan forhindres i at flygte til EU, må der bruges ”andre midler”. Det er nået så vidt, at et medlem af Dansk Folkeparti har foreslået, at den spanske kystvagt skal skyde ikke mod, men direkte på de migranter, de møder, som forsøger at komme til EU. DF må stadig betegnes som en ”light”-model af den racisme, der er i de øvrige lande i EU, der præger EU med deres åbenlyse racisme: ”EU for hvide europæere”.

Svinepest

Dansk landbrug frygter, at der skal komme afrikansk svinepest til Danmark. Almindelig svinepest er blevet afskaffet i Europa ved at fjerne alle de besætninger, hvor der var mistanke. Afrikansk svinepest vil slå de fleste svin ihjel, men vil ikke udgøre en fare for mennesker.

Afrikansk svinepest nærmer sig Danmark. Hos en dansk svinefarmer i Litauen er 20.000 svin blevet slået ned. Som modtræk har det danske folketing besluttet at opføre et hegn mod Tyskland, dog med huller. Der skal stadig være huller ved grænseovergange. Det skal forhindre, at ”vildsvin” krydser den danske grænse fra Tyskland. Det viser sig nu, at den største udfordring for det danske landbrug ikke er vildsvin, men EU’s frie bevægelighed mellem landene.

Den afrikanske svinepest vil gennem brugen af billig udenlandsk arbejdskraft i det danske landbrug føre til, at den danske eksport af svin kan forsvinde. EU er godt på vej til at ødelægge ryggraden i det danske samfund: Spiselige produkter uden sygdomme. I det danske samfund kan det konstateres, at der er dygtige landmænd, der både tjener egne og samfundets interesser, og så er der en flok bønder, der ikke kan se udover deres egen næsetip.

Brexit

Det britiske LO, TUC er af den opfattelse, at de britiske løn- og arbejdsforhold vil blive dårligere, når Storbritannien forlader EU. Mange af Storbritanniens overenskomster bygger på EU’s mindstekrav. Der kommer til at mangle minimumskrav om arbejdstiden, barsels- og forældreorlov og ligeløn. Uden EU forsvinder de rettigheder, der kommer fra EU.

Det britiske LO, TUC er dog samtidig af den opfattelse, at det er den udvikling, alle europæiske arbejdere kommer til at opleve. Magtbalancen er tippet væk fra lønmodtagerne i løbet af de seneste 10 år, Der er investeret i teknologi, men hvis der ikke investeres i lønmodtagerne, vil det være et ræs med bunden. Lønmodtagere får at vide, at de skal være glade for bare at have et job. Verden er af lave, men det må være op til TUC at sikre arbejdernes løn- og arbejdsforhold i Storbritannien, ikke at sikre kapitalens krav fra Bruxelles.

Back To Top