Skip to content

Uforskammet minister

Håner invalide og handikappede

De mange menneskelige katastrofer, der er kommet frem som en følgevirkning af den asociale reform af mulighederne for at få tildelt førtidspension eller flexjob, er åbenbart blevet ignoreret af den ansvarlige minister for området, Troels Lund Poulsen.

Men ikke nok med det; ministeren tillader sig at gå i pressen og håne de tusinder af mennesker, der lider under reformen.

Den asociale reform

Netop tvunget af de mange uhyrlige sager har Folketinget været nødsaget til at evaluere virkningerne af nedskæringsreformen. Det var især Københavns kommune, der bragte overskrifter frem som topscorer i at nægte invaliderede og uhelbredeligt syge en berettiget førtidspension.

Ansvarlig for dette var og er partifæller til beskæftigelsesministeren. Det lavede kommunevalget desværre ikke om på, trods et stærkt pres fra befolkningen.

Reformen, som den socialdemokratiske daværende beskæftigelsesminister, nuværende partileder Mette Frederiksen, stod for, betød bl.a., at mennesker under 40 år skulle forhindres i at få førtidspension. Man vurderede dog, at der ville være omkring 24–25.000 over 40, som man ikke kunne slippe for at skulle tildele pension.

Hvad var meningen med den?

Evalueringens tal viste, at det kunne man godt slippe for gennem en restriktiv fortolkning af reformen. Uagtet de mange skandalefortællinger går ministeren ud offentligt og glæder sig over de mange afslag på førtidspension. ”Det viser, at reformen har virket”, udtaler han fornøjet.

Det er så på sin plads at spørge – også socialdemokraterne – om det var meningen, at mennesker der er kommet alvorligt og helbredsmæssigt til skade på arbejde, eller mennesker, der er invaliderende nedslidt af arbejde, ikke mere skal have førtidspension eller flexjob, men økonomisk og psykisk nedgøres oven i deres handikap og stresses rundt på kontanthjælp eller evig ressourceforløbsydelse?

Ofrene har krav på et klart svar.

-bfc

Back To Top