Skip to content

Velfærdsalliancen til møde i Odense den 18. januar 2017

På mødet deltog repræsentanter for fagforeninger, organisationer og foreninger fra hele landet. Formålet var at drøfte kommende aktiviteter, som i foråret vil bestå af talrige lokale initiativer og demonstrationer bl.a. i København den 16. marts. Alle aktiviteterne vil kulminere i demonstrationer og aktioner i hele landet den 10. maj under parolen:

”Nej til kommunale og regionale millionbesparelser og massefyringer.”

Presset fra Velfærdsalliancen fik fjernet omprioriteringsbidraget med virkning fra 2018 og sikret, at 2,2 mia. blev tilbageført til kommunerne til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder især til anvendelse i forbindelse med flygtningesituationen. Velfærdsalliancen opfordrer nu til, at vi tvinger regeringen til at fjerne effektiviserings – og moderniseringsprogrammet i kommunerne og produktivitetskravet i regionerne, som til dels har erstattet omprioriteringsbidraget.

Politikerne i kommunerne og regionerne må presses til at sige fra, så produktionsloftet fjernes og serviceloftet, ansættelsesloftet, skatteloftet, budgetloftet og effektiviseringsbidraget afskaffes. Der må skaffes flere penge til omsorg, service og behandling i kommunerne og regionerne, så arbejdsmiljøet for de ansatte ikke forringes yderligere, og vores børn og gamle, syge og handicappede får den nødvendige hjælp.

Velfærdsalliancen siger nej til kommunale og regionale millionbesparelser og massefyringer.

Næste skridt i planlægningen af forårets aktiviteter foregår ved møderne i Velfærdalliancens lokalafdelinger landet over og alt tyder på, at vi kan gå et hedt forår i møde.

Mobiliseringen af offentligt ansatte og brugere af det offentlige system i Velfærdsalliancen er vigtigere end nogen sinde for samtidigt med, at regeringen forsøger at stramme tommelskruerne på kommunerne og regionernes budgetter endnu en gang, har de nu også bebudet, at der vil komme en ny regn af privatiseringer af offentlige funktioner.

Det nye såkaldte innova-tionsministerium, som So-phie Løhde er blevet minister for, viser sig at være tænkt som et rent ”privatiseringsministerium.” Regeringen har igangsat et såkaldt servicecheck af aktiviteterne i kommunerne og regionerne, som skal afsløre, om den offentlige sektor laver opgaver, der lige så godt kunne laves af private virksomheder.

Regeringen vil se på, om det offentliges adgang til at udføre erhvervsvirksomhed skal begrænses yderligere, og om der er lige vilkår for offentlige og private aktører. Regeringen vil også undersøge muligheden for at lave en samlet klageinstans for offentlig erhvervsaktivitet, som private virksomheder kan klage til.

”Det er de private virksomheder, som skaber vækst i Danmark, og i den sidste ende financierer den offentlige sektor. Derfor kan man som privat virksomhed ikke være tjent med, at offentlige aktører udkonkurrerer private virksomheder”, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Dennis Kristensen, forbundsformand for fagforbundet FOA, som organiserer mange offentlige ansatte, er enig i, at der er ulige konkurrence mellem det offentlige og de private virksomheder. Men modsat regeringen mener han, at skævheden rammer den offentlige sektor, da denne f.eks. i ældreplejen modsat de private virksomheder ikke må udbyde tilkøbsordninger. Regeringen siger, at det offentlige skal koncentrere sig om sine kerneopgaver, men det får vi jo ikke lov til. Der skal de private virksomheder også ind. Det ser vi i ældreplejen, inden for børnepasning og i forhold til sygehusdrift, siger Dennis Kristensen.

Når opgaver, som traditionelt hører hjemme inden for det offentlige, privatiseres, ved vi, at selve ydelsen bliver fordyret af den profit, som de private virksomheder naturligt skal tjene på opgaven. De vil derfor være nødt til at tilbyde ringere service og ringere løn til de ansatte eller begge dele.

Resultatet har vi set i de kaskader af skandalesager – 36 konkurser – som private rengørings- og plejefirmaer har udfoldet i forhold til de svage borgere, som er afhængige af hjælpen og omsorgen.

Velfærdsalliancen bør derfor også kæmpe for, at regeringens privatiseringsdrømme tages af bordet.

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk