Skip to content
Ungkommunisterne deltog aktivt på flere politiske møder på Verdensungdomsfestivalen.
I baggrunden af billedet ses sloganet for festivalen, der på dansk er oversat til “Vi bekæmper imperialismen! For fred, solidaritet og social retfærdighed! Stolte over vores fortid skaber vi fremtiden!”
Fra Danmark deltog i alt 55 unge.

Verdens unge mødtes i Sochi

Af Louise Pedersen, Ungkommunisterne

I år blev den 19. verdensungdomsfestival afholdt i Sochi i Rusland. Valget faldt på Rusland, da det netop i år er 100-året for den russiske revolution, som festivalen var en markering af. Mere end 20.000 unge fra hele verden deltog i festivalen, og den danske delegation var den største i årtier; 55 unge deltog fra hele landet.

Ungdommens politiske kampe

Festivalen var en fantastisk stor opsætning i OL-området i Sochi, der strakte sig flere kilometer fra ende til anden. Store dele af festivalen var af de russiske arrangører prioriteret til fremvisning af ny teknologi, sport og kultur, og et stort område var reserveret til det politiske program. Her kørte der fra morgen til aften politisk program med mange spor, der alle lå inden for det aktuelle dagstema; fx Afrika.

Her var der repræsentanter fra hele verden som fortalte om deres aktuelle antiimperialistiske kampe såvel som kampe inden for klima, anti-racisme og diskrimination, kampen for socialisme, kampen mod NATO og EU, kvindekamp og faglig kamp. Desværre druknede det politiske program lidt i det stort opslåede sport- og kulturprogram, og det blev da også tydeligt, at de russiske arrangører havde lavet deres egne prioriteringer, som ikke stemte overens med WFDYs planer for festivalen. Dette bliver uden tvivl et hedt emne i de efterfølgende evalueringer i WFDY-regi.

Antiimperialistisk kamp for Vestsahara

I Danmark har der hele det forgangne år kørt en kampagne med fokus på Vestsahara som mobilisering til festivalen. Vestsahara er et afrikansk land, som siden midten af 70’erne har været besat af Marokko. Landet har stadig kolonistatus som det sidste land i Afrika og marokkanerne har opført en 2700 km lang mineret mur, der deler landet i befriede og besatte områder. Befrielseshæren Polisario har i årevis ført oprørskamp mod besættelsesmagten.

På festivalen deltog Polisarios ungdomsorganisation, Uesario. Den danske delegation arrangerede på festivalen et møde med repræsentanter for Uesario, hvor vi kunne udveksle erfaringer og planer for kampen for et frit Vestsahara.

Repræsentanterne for saharawierne fortalte om forholdene i Vestsahara og om den afmagt, som de unge i flygtningelejrene føler. De beskrev, at en af de væsentligste ting, vi som danskere kan gøre, er at skabe opmærksomhed om Vestsahara og få spørgsmålet på den internationale dagsorden. Saharawierne føler sig glemt og overset, og der er behov for et internationalt pres på Marokko, hvis tingene skal udvikle sig positivt og ikke ende i borgerkrig.

I den danske delegation valgte vi hele ugen at have fokus på Vestsahara. Vi havde fået trykt flyers om Vestsahara på engelsk, russisk og spansk, ligesom vi havde trykt foldere for saharawierne og medbragt dem til Rusland. Vi havde bannere med opbakning til den saharawiske sag, som vi markerede os med til debatter, og vi lavede generelt oplysningsarbejde på hele festivalen. Repræsentanterne for Uesario var meget glade for vor støtte og indsats, og det blev tydeligt, at konkret solidaritetsarbejde gør en forskel.

Der blev dog også afholdt møder med andre unge, blandt andet mødtes aktivister fra den danske delegation med PFLP’s ungdom til et bilateralt møde. Her blev udvekslet erfaringer de unge kammerater imellem og diskuteret taktik for solidaritetsarbejdet med Palæstina i Danmark.

Back To Top