Skip to content

Vesten mod resten

[KOMMUNIST nr. 2-2023] Der tegner sig i stigende grad et billede af, at når den overvældende majoritet af lande og befolkninger stemmer for resolutioner i FN, er Vesten imod.

Vesten er ikke et rent geografisk område, men udgøres af USA, EU, New Zealand, Australien, Storbritannien, Canada, Japan, Sydkorea og en række østater, der er tidligere kolonier og har beholdt tætte økonomiske bånd til USA.

Vesten mod resten af verden kan ses i afstemninger i FN. Eksempelvis nedenstående, hvor der stemtes om at anerkende følgende: ”Det ­palæstinensiske folks permanente suverænitet i det besatte palæstinensiske område, herunder Østjerusalem, og den arabiske befolknings selvbestemmelsesret i de syrisk besatte Golanhøjder over deres naturressourcer”.

Resolutionen blev vedtaget med 159 lande for, 10 der undlod at stemme, og blot 8 lande imod (herunder USA, Israel, Canada, Chad og de små østater Marshall-øerne, Mikronesien og Palau). Som tidligere beskrevet, var billedet endnu mere skarpt, da der blev stemt om USA’s blokade mod Cuba. Her stemte 185 lande for at ophæve blokaden og blot to imod (USA og Israel). To lande undlod at stemme – Bolsonaros Brasilien og NATO’s klient-regime Ukraine.

Resolutioner

14. december 2022 blev der fremsat en resolution med titlen ”Oliepølen ved de libanesiske kyster”. Tonen i resolutionen var meget mild, men omhandlede en kritik af Israel for illegalt at have bombet Libanons Jiyeh Kraftværk i 2006, hvorved store mængder olie løb ud i vandet og stadig skaber store problemer. FN bemærkede, at dette israelske angreb havde kostet Libanon mindst 856,4 millioner dollars.

160 lande stemte for, herunder en række europæiske lande, 8 stemte imod, USA, Israel, Canada, Australien og de små østater. Ved en afstemning om en opfordring til Israel om at skrotte sine atomvåben, som er illegale i henhold til international lov, stemte 152 for og 5 imod. Gæt selv hvem!

USA mod biologisk diversitet

Selv ved ganske uproblematiske resolutioner er USA som regel imod. Da FN’s generalforsamling vedtog en resolution om at opfylde Konventionen om Biologisk Diversitet og bekræfte dets bidrag til en bæredygtig udvikling, stemte 166 lande for, mens kun tre lande stemte imod (USA, Israel og Japan), og et land undlod at stemme (Sydkorea).

Af FN’s 193 medlemslande har de 192 ratificeret Konventionen om Biologisk Diversitet. Washington står helt alene som den eneste hovedstad i verden, der nægter at indgå i denne aftale for at redde biodiversiteten.

Den Nye Internationale Økonomiske Orden

I 1974 foreslog de tidligere koloniserede lande i det globale syd en plan for at nedlægge kolonitidens eksisterende økonomiske strukturer. Den nye internationale økonomiske orden skulle ”bygge på principper om retfærdighed, suveræn lighed, gensidig afhængighed, fælles interesser, samarbejde og solidaritet mellem alle stater”.

Sidste 50 år

I de sidste halvtreds år har forslaget om denne plan været til afstemning næsten hvert år, og Vesten har hver gang modsat sig den.

14. december 2022 stemte FN igen om en resolution, der pålagde landene, at: ­”vedblive at arbejde hen imod en ny international økonomisk orden, og gentager, at staterne på det skarpeste opfordres til at afstå fra at bekendtgøre eller anvende ensidige økonomiske, finansielle eller handelsmæssige tiltag, som er i strid med international lov og FN’s Charter og som hindrer fuld opnåelse af økonomisk og social udvikling, især i udviklingslandene”.

123 lande stemte for denne resolution – 64% af FN’s 193 medlemslande. (Antallet af lande, der stemte for kunne have været højere, men adskillige lande som var underlagt illegale sanktioner fra USA, f.eks. Venezuela og Zimbabwe, var midlertidigt frataget retten til at stemme i FN, fordi deres lande havde været ude af stand til at betale deres medlemsgebyr til FN i dollars).

Bare 50 nationer stemte imod – Tyrkiet undlod at stemme. De 50 lande, som var imod et mere fair og retfærdigt økonomisk system bestod af USA, medlemmer af EU, England, Israel, Canada, Australien, Sydkorea og Japan.

Efter afstemningen skrev den kinesiske journalist Chen Weihua: ”Det er USA og EU mod resten af verden. Omkring 900 millioner mennesker mod mere end 7 milliarder fra Asien, Afrika og Latinamerika”.

Kilde: Ben Norton, Multi­polarista

Back To Top

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk