Skip to content

Vi genforenes!

I weekenden 2.–3. september 2023 genforenes KPiD med DKP i Elforbundets fagforening i hjertet af Nørrebro i København

[KOMMUNIST 8-9 2023] KPiD blev født ud af DKP, da vi forlod partiet efter en tabt partikamp, der udmundede i, at Enhedslisten blev dannet, og at partiet konkluderede, at kapitalen var blevet fredsduelig. Det er i år 30 år siden, vi dannede KPiD, og før det havde vi Kommunistisk Forum.

Det var et stort tab for arbejderklassen at miste det historiske redskab, som DKP var. Alle vores forudsigelser var rigtige. Også at man valgte at gå den parlamentariske vej i stedet for at udvikle kadrer og skabe bevægelser mod kapitalens overgreb.

Overgrebene er enorme i dag. De utallige kampe, vi vandt, fordi vi kunne henvise til den socialistiske verden og et stærkt DKP, er i dag væk. Siden har kapitalen fået frit spil.

Vi anerkender de kammerater i DKP, som har kæmpet for at bevare partiet og dets stolte historie trods utallige angreb.

DKPlogo_RED-GUL
Logo for det genforenede parti, DKP.

Sammen og samlet

Vi ved, at vi, både internt og med hinanden som partier, ikke er afklaret med en del politikker, strategier, nationale og internationale spørgsmål. Men det er os ikke fremmed. Det foregår i vores bevægelse over hele verden. Det er en proces, der kommer til at indeholde skoling, analyse, diskussion og afklaring i den kommende kongresperiode. Vi glæder os til at tage den sammen og samlet.

Det vigtigste er, at vi er enige om, at klassefjenden skal have modstand til stregen. Vi vil løfte den fane, andre har båret før os.

Fremover vil dette blad være et organ for DKP. Medlemsbladet SKUB vil udkomme året ud og blive sendt til alle medlemmer. Fremover vil DKP have bopæl dér, hvor KPiD har lokaler – Frederikssundsvej 82, København NV.

Hvad vores blad kommer til at hedde, vil kongressen beslutte. Vi slår de to landsledelser sammen, da opgaverne er mange frem til den ordinære kongres næste år.

Kommunist_1-3-1990
De første udgaver af KOMMUNIST udkom i 1990, og avisen er udkommet lige siden.

Reform eller revolution

Som betingelserne er i dag, kan velfærdsstaten ikke genoprettes eller fornyes. En reform af den er ikke mulig under den nuværende kapitalisme med Danmarks medlemskab af EU og NATO.

Alle opråb og forsøg på dette har været resultatløse. Paroler om reform i stedet for revolution forliser på de reelle magtforhold. De mest indflydelsesrige kræfter i de såkaldte ­arbejder- og venstrefløjspartier har tilpasset sig kapitalens betingelser og vil kun kæmpe inden for disse.

Derfor er der brug for et stærkt kommunistisk parti igen. Vi appellerer og opfordrer alle gode kræfter til at melde sig ind, for nogles vedkommende igen, for sammen at opbygge et stærkt alternativ til det bestående.

Fred er velfærd

Kampen for velfærdsstaten må være antikapitalistisk. Netop nu, hvor ­venstrefløjen svigter sin opgave, og kapitalismen viser hele sin menneskeforagt, skal vi, som modstykke, opbygge indsatsen for de undertryktes daglige livsinteresser.

Vi skal vise, at fredens vej er vejen til velfærd og sikring af klodens overlevelse. Kommunisterne prioriterer livet i alle dets former – ikke døden, den har kapitalismen allerede taget patent på. RC

DKP – også i fremtiden

Back To Top