Skip to content

Wolt – spøger stadig i kulissen

[KOMMUNIST nr. 2-2024] Et af problembørnene på det danske arbejdsmarked har i en årrække været Wolt.

WoltSiden budene begyndte at trampe i pedalerne, har den lyseblå budtjeneste stået fast på, at virksomheden ikke var arbejdsgivere. I stedet var budene ”kurerpartnere”, og dermed mente Wolt ikke at have ansvar for budenes arbejdsulykker, ferie og arbejdstid.

Social dumping

Når Wolt har bygget sin virksomhed op omkring selvstændige, så slipper de for at betale for blandt andet feriepenge, pension og erhvervsforsikring. I praksis er det social dumping. Hvis budene derimod var lønmodtagere, ville de kunne se frem til flere goder som at få ret til løn under sygdom, pension, dagpenge, og en løn efter overenskomsten.

Tidligere afgørelser

I tidligere afgørelser har Skattestyrelsen slået fast, at Wolt-budene var lønmodtagere, samme resultat er International Rekruttering og Integration (SIRI) nået frem til. De sidestiller i en ny såkaldt praksisændring Wolt-bude fra EU-lande med danske lønmodtagere og gør dermed Wolt til arbejdsgiver.

Et spinkelt håb

Det vakte stor begejstring i visse faglige kredse, da EU-parlamentet havde forhandlet et nyt direktiv på plads, som skulle gøre det lettere at blive ansat som lønmodtagere og få overenskomstmæssig løn for Wolt-bude og andre platformsarbejdere. Herefter skulle sagen behandles i EU-systemet.

EU skrotter aftale

Som bekendt vokser træerne ikke ind i himlen, og det lød næsten også for godt til at være sandt, at der skulle være hjælp at hente fra den kant.

Da det kom til stykket, holdt aftalen da heller ikke. Sammen med 11 andre lande havde Frankrig stemmer nok i ministerrådet til at blokere for aftalen om det nye direktiv. Så Wolt spøger fortsat i kulissen en tid endnu.

/PeJu

Back To Top